LP UP MODEL PAPER 3

1.ഐ.എസ് .ആർ.  സ്ഥാപിതമായ വർഷം

A) 1969
 B) 1962
 C) 1968
D) 1965

 Correct Option: A

2. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

 A) ചെന്ന
 B) നീലഗിരി
 C) ചാണക്യപുരി
D) കപൂർത്തല

 Correct Option : C

3, ബംഗാള്‍ വിഭജനം റദ്ദുചെയ്ത വൈസ്രോയി

A) കഴ്സൺ
B) ലിട്ടൺ
C) ഹാർഡിഞ്ച് 11
D) ലിൻലിത്ഗോ

Correct Option : C

4, സുഖവാസ കേന്ദ്രമായ മൗണ്ട് അബു പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് പർവ്വത നിരയിലാണ്

A) കാരക്കാറ
B) സിവാലിക്
C) ഹിമാദി
D) ആരവല്ലി

Correct Option : D

5. ഭിലായ് ഉരുക്കു നിർമ്മാണശാല ഏത് പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്

A) 1961-66
B) 1969-74
C) 1951-56
D) 1951-56

Correct Option : D

6. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ മാജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

A) ആസ്സാം
B) ഗുജറാത്ത്
C) മഹാരാഷ്ട
D) അരുണാചൽപ്രദേശ്

Correct Option: A

 7. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്യ സമരം നയിച്ചിരുന്ന കാൺപുരിലെ നേതാവ്.

A) ജനറൽ ഭക്ത ഖാൻ
B) നാനാ സാഹിബ്
C) ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ
D) കൻവർ സിംഗ

Correct Option: B

8, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽപ്പെടാത്തത് ഏത്

A) ഗോമതി
 B) മൂന
C) കാസി
D) നർമ്മദ


Correct Option :D

9. 1942 ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി

A) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
 B) സത്യാഗ്രഹം
C) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ
D) സ്വരാജ പ്രസ്ഥാനം

Correct Option: C

10. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏതു പാളിയിലാണ ഓസോൺ പടലത്തിന്റെ 90% അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്

A) അയണാസ് ഫിയർ
B) ക്രോമോസ ്ഫിയര്‍
C)  ട്രോപ്പോസ ്ഫിയര്‍
D) ാറ്റോസ് ഫിയർ

Correct Option :D


 11, തുരുമ്പ രാസപരമായി അറിയപ്പെടുന്നത്
A) ഹൈഡ്രേറ്റഡ അയണ് ഓക്സൈഡ
B) ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ സൾഫേറ്റ്
C) ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്
D) അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് 

Correct Option : A

 12, രക്തത്തിന്‍റെ ുഒ  മൂല്യം എത്ര?

 A) 7 
B) 7.4
C) 4.5
D) 6.5

 Correct Option: B

 13. ഓക്സിജൻ  ഇല്ലാത്ത  ആസിഡ്

 A) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
 B) നൈട്രിക് ആസിഡ്
 C) ഫോമിക് ആസിഡ് 
D) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 

Correct Option: D

 14, ഏതു ജീവകത്തിന്റെ രാസനാമ മാണ് ടോക്കോഫെറോൾ?

  A) ജീവകം ഡി
 B) ജീവകം
 C) ജീവകം കെ
 D) ജീവകം സി

Correct Option : B

 15, ബൗൺ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

 A) മുട്ട
 B) തുകൽ ഉൽപ്പാദനം
 C) ഭവന നിർമ്മാണം
 D) പരുത്തി ഉൽപ്പാദനം

CorrectOption : C


16, ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ്

A) A ഗ്രൂപ്പ്
 B) B ഗ്രൂപ്പ്
 C) AB ഗ്രൂപ്പ്
D) O ഗ്രൂപ്പ്

Correct Option: D

17, ഡോട്ട ത് എന്നത് ഏതു രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ്

A) കുഷ്ഠം
B) ക്ഷയം
C)  എയ ്ഡസ ്
D) ക്യാൻസർ

Correct Option: B

18. ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാര സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന കലയേത് ?

A) ഫ്ളായം
B) പാട്ടോപ്ലാസം
C) മൈറ്റോകോൺട്രിയ
D) സൈലം

 Correct Option: A

19, ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണം

A) ചവണ
B) പ്രതിക
C) നാരങ്ങാക്കി
D) പാക്കുവെട്ടി

 Correct Option : B

20, മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തിയ ശാസ് ത്രജ്ഞൻ

A) ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ
B) മൈക്കൽ ഫാരഡെ
C) മാളു 2 പ്ലാങ്ക്
D) ആൽഫ്രഡ് 2 നൊബേൽ

 CorrectOption : A21, സോപ്പുകുമിളയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന വര്‍ണ്ണശബളമായ ദൃശ്യത്തിന ് കാരണമായ പ്രതിഭാസം

A) ഡിഫ്രാക്ഷൻ
B) ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക് 
C) വിസരണം
 D) ഇന്റർഫെറൻസ്

Correct Option :D

22. ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ശബരി

A) പമ്പ
 B) കഷ്
 C) ഭാരതപ്പുഴ
D) ഗോദാവരി

 Correct Option: D

23. ഉത്തര-മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം

A) അലഹബാദ്
B) ന്യൂഡൽഹി
C) മുംബ
D) ജയ മാപ്പർ


Correct Option: A

24, തരിസ രാപ്പളളി പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ്

 A) വാസ്കോഡഗാമ
B) കേണൽ മെക്കാള
C) കേണൽ മൺറോ
D) മാർസാപിർ ഈസോ


Correct Option : D

25, കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

 A) കോഴിക്കോട്
B) വെളളാണിക്കര
 C) തൃശൂർ
D) കാസർഗോഡ്

Correct Option : D


26. കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല

A) തിരുവനന്തപുരം
B) പത്തനംതിട്ട
C) ഇടുക്കി
D) വയനാട്

 Correct Option: C

27. ഇക്കാ വന്യജീവി ടൂറിസത്തിനു പ്രസിദ്ധമായ ഭിളാർ കണിക എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

 A) ഉത്തർപ്രദേശ്
B) മധ്യപ്രശ്
C) ഗോവ
D) ഒഡിഷ

Correct Option : D

28, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫളെവെയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം

A)   മാൻസാഗർ തടാകം
B)   ദാൽ തടാകം
C)   ചിൽക്ക തടാകം
D)   അംബസാരി തടാകം 

Correct Option : C


29, ലക്ഷ്മിഭായ് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയാണ്

A) അഹമ്മദാബാദ്
 B) കാര്യവട്ടം
 C) പട്യാല
D) ഗ്വാളിയാർ

Correct Option: B

30. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയത്

A) റെയൺറോളണ്ട്
 B) ആർ.എൻ. മഥോൽക്കർ
C) മഹാദേവ് ദേശായി
D) ജോൺ റസ കിൻ

 Correct Option: C
31, ബാങ്കിംഗ  റഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

 A) 1946
 B) 1949
C) 1945
 D) 1948

Correct Option : B

32, ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ്

A) വംശധാര 
B) ബാഹ്മിണി
C) ഗോദാവരി
D) സുവർണ്ണരേഖ

Correct Option : D

33, ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി  ഉപേക്ഷി ച്ചതാര്?

A) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
B) രവീന്ദ്ര നാഥടാഗോർ
C) മഹാത്മാഗാന്ധി
D) വി.പി. മേനോൻ

Correct Option : B
34, ദേശ ീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട്?

 A) 3
B) 4
C) 5
D) 2

Correct Option : B

35, കുളു താഴ്വര ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്?

 A) ജമ്മു-കാശ്മീർ
 B) സിക്കിം
C) മേഘാലയ
D) ഹിമാചൽപ്രദേശ്

Correct Option : D


36, ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യ മേറിയ പകലുളള  ദിനം

A) ഡിസംബർ 22
B) ഡിസംബർ 21
C) ജൂൺ 22
D) ജൂൺ 21

 Correct Option : D

37, ലോക ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോ ടെയുളള ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പേര്

A) ജലതരംഗം
 B) ഗ്രാമം
C) ജലനിധി
D) വരഷധാര

CorrectOption : C

38, ഒരു ാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം വചനമുളള ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ് പൂസ കം

A) ദൈവദശകം
B) ശിവശതകം
C) ആത്മാപദേശശതകം
D) ജാതിമീമാംസ

Correct Option : D

39, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്

A) തൈക്കാട് അയ്യ
B) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
C) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
D) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

 Correct Option : D

40, പ്രത്യക്ഷരക്ഷ ദൈവസദ സ്ഥാപിച്ച വർഷം

 A) 1909
B) 1906
C) 1907
D) 1939

 Correct Option: A


41. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്തെ നദി

A) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
B) നെയ്യാർ
C) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
D) കോരപ്പുഴ


CorrectOption : C

42. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഗ്രാമീണ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

A) ചിറ്റർ
B) വെങ്കിടാചലം വില്ലേജ്
C) പുത്തുർ
D) മൈസൂർ

Correct Option: B

43, കരുതൽ തടങ്കലിനെക്കുറിച്ച് : പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്

 A) അനുഛേദം 19
 B) അനുഛേദം 22
 C) അനുഛേദം 21
 D) അനുചേഛദം 29

Correct option: B

44, നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് : ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നുമാണ്

A) ബിട്ടൺ
B) സ്പെയിൻ  
C) അയർലന്റ്
D) കാനഡ

Correct Option : C

45, ഒരു കേസ് കീഴ കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ട്

A) പ്രൊഹിബിഷൻ
B) കോവാറന്റോ
C) മാൻഡമസ്
D) സെർഷ്യാറ്റി

Correct Option : D


46. 2019 ജനുവരി 1-ന് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ

A) ) രമേശ് രംഗനാഥൻ
B) തോട്ടത്തിൽ ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ
C) സി. പ്രവീൺ കുമാർ
D) മഞ്ചുള ചെല്ലൂർ

Correct Option : C

47, അടുത്തിടെ പ്രയാഗ് രാജ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ - ഇന്ത്യയിലെ നഗരം

 A) അഹമ്മദാബാദ്
B) പാറ്റ്ന
C) നാസിക്
D) അലഹബാദ്

Correct Option : D

48. 2019 ലോക കാൻസർ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം

A) I will lean
B) I will and I am
 C) I am and I will
D) Yes I Can

Correct Option : C

49, 2019-ലെ ഹരിവരാസനം പുരസ കാര ജേതാവ്

A) കെ.എസ്. ചിത്ര
 B) പി. സുശീല
C) കെ.ജെ. യേശുദാസ്
D) ഗംഗൈ അമരൻ


Correct Option : B

50, നഗരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തന ങ്ങളും തടയാൻ കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച കർമ്മ പദ്ധതി

A) ഓപ്പറേഷൻ ഷാഡോ
B) ഓപ്പറേഷൻ കോബ്
C) ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷക്
D) ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത

 Correct Option: B
Featured Post