LP UP MODEL PAPER 4

1. `ധര്മ്മരാജ` എന്ന പേരില് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര് രാജാവ്

A) മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ

B) കാര്ത്തിക തിരുനാള് രാമവര്മ്മ

C) ശ്രീമൂലം തിരുനാള്

D) സ്വാതി തിരുനാള്

Correct Option : B

 


2. ഒളിമ്പിക്സില് വ്യക്തിഗത സ്വര്ണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യാക്കാരന്

A) സുശീല് കുമാര്

B) വിജേന്ദ്ര കുമാര്

C) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര

D) രാജ്യവര്ദ്ധന്സിംഗ് റാത്തോര്

Correct Option : C

 


3. വിവരാവകാശ നിയമം നിലവില് വന്ന വര്ഷം

A) 2000

B) 2004

C) 2005

D) 2006

Correct Option : C

 


4. വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശ മായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

A) 86

B) 74

C) 85

D) 73

Correct Option : A

 


5. സൈലന്റ്വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി

A) രാജീവ്ഗാന്ധി

B) നരസിംഹറാവു

C) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

D) മൊറാര്ജി ദേശായി

Correct Option : C

 


6. പാകിസ്ഥാനുമായി ഏറ്റവും അധികം അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം

A) ജമ്മുകാശ്മീര്

B) ഗുജറാത്ത്

C) രാജസ്ഥാന്

D) പഞ്ചാബ്

Correct Option : C

 


7. `ബിഹു` ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ്

A) ബീഹാര്

B) മിസോറാം

C) അസ്സം

D) മേഘാലയ

Correct Option : C

 


8. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ത:സ്രാവി ഗ്രന്ഥി

A) അഡ്രിനല് ഗ്രന്ഥി

B) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി

C) ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി

D) തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി

Correct Option : D

 


9. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകര്ഷണ ബലം ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്

A) ഭൂമധ്യ രേഖയില്

B) ഉത്തര ധ്രുവത്തില്

C) ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില്

D) ഉത്തര-ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളില്

Correct Option : A

 


10. ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ത്തിന്റെ പിതാവ്

A) ആഡം സ്മിത്ത്

B) അരിസ്റ്റോട്ടില്

C) റിക്കാര്ഡോ

D) ജെ.സി. ബോസ്

Correct Option : A

 


11. കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്

A) കോഴിക്കോട്

B) തൃശ്ശൂര്

C) കണ്ണൂര്

D) വയനാട്

Correct Option : B

 


12. ആദ്യമായി `ഭാരതരത്ന` അവാര്ഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി

A) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി

B) ഡോ.എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്

C) സി. രാജഗോപാലാചാരി

D) ഫക്രുദ്ദീന് അലി അഹമ്മദ്

Correct Option : C

 


13. ലോകത്തില് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തില് എത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രി സഭ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു

A) ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്

B) ഇ.കെ. നായനാര്

C) കെ. കരുണാകരന്

D) സി. അച്യുതമേനോന്

Correct Option : A

 


14. മെക്കാളെ പ്രഭു താഴെപ്പറയുന്നവയില് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

A) നിയമങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം

B) സൈനിക പരിഷ്കരണം

C) പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്ര നിയമം

D) ഭൂനികുതി പരിഷ്കരണം

Correct Option : A

 


15. വൈദ്യുത ചാര്ജ്ജിന്റെ യൂണിറ്റ്

A) ആമ്പിയര്

B) ഫാരഡെ

C) കൂളോം

D) കെല്വിന്

Correct Option : C

 


16. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവ്

A) ഹിപ്പോക്രാറ്റസ്

B) സുശ്രുതന്

C) ഹാനിമാന്

D) ചരകന്

Correct Option : C

 


17. നാരങ്ങയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്

A) സിട്രിക് ആസിഡ്

B) അസെറ്റിക് ആസിഡ്

C) ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്

D) ടാനിക് ആസിഡ്

Correct Option : A

 


18. മനുഷ്യന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ലോഹം

A) ഇരുമ്പ്

B) ചെമ്പ്

C) വെള്ളി

D) അലുമിനീയം

Correct Option : B

 


19. `സമരം തന്നെ ജീവിതം` ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്

A) ഇ.എം. എസ്

B) ഇ.കെ. നായനാര്

C) എ.കെ. ഗോപാലന്

D) വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്

Correct Option : D

 


20. ശ്രീനാരായണ ധര്മ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിതമായ വര്ഷം ഏത്

A) 1901

B) 1902

C) 1903

D) 1904

Correct Option : C

 


21. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി

A) പള്ളിവാസല്

B) മൂഴിയാര്

C) ഇടുക്കി

D) കുറ്റ്യാടി

Correct Option : A

 


22. മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം

A) ഇരുമ്പ്

B) മെര്ക്കുറി

C) മഗ്നീഷ്യം

D) കാല്സ്യം

Correct Option : D

 


23. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായല്

A) ശാസ്താംകോട്ട കായല്

B) അഷ്ടമുടി കായല്

C) കന്നേറ്റി കായല്

D) പുന്നമട കായല്

Correct Option : D

 


24. `ഇന്ത്യന് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് ` എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാര്

A) രാജാറാം മോഹന് റോയ്

B) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി

C) വിവേകാനന്ദന്

D) ദയാനന്ദ സരസ്വതി

Correct Option : A

 


25. `പ്രോജക്ട് ആരോ` എന്ന സംരംഭം ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്

A) തപാല്

B) ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്

C) റെയില്വെ

D) പത്രം

Correct Option : A

 


26. ചാര്മിനാര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

A) ആഗ്ര

B) ബോംബെ

C) ഹൈദരാബാദ്

D) കൊല്ക്കത്ത

Correct Option : C

 


27. സമുദ്രത്തിലെ തുല്യ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മില് ബന്ധിപ്പിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന രേഖ

A) ഐസോഹൈറ്റ്

B) ഐസോബാത്ത്

C) ഐസോബാര്

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Option : B

 


28. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവില് വന്നതെന്ന്

A) 1961

B) 1960

C) 1963

D) 1958

Correct Option : A

 


29. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്

A) 226

B) 324

C) 32

D) 29

Correct Option : C

 


30. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകട കാരിയായ നദി

A) യമുന

B) കോസി

C) സോണ്

D) ക്ഷിപ്ര

Correct Option : B

 


31. ചവിട്ടു നാടകം കലാരൂപം കേരളത്തില് എത്തിച്ചതാര്

A) ബ്രിട്ടീഷുകാര്

B) പോര്ച്ചുഗീസുകാര്

C) ഡച്ചുകാര്

D) ഫ്രഞ്ചുകാര്

Correct Option : B

 


32. എന്തിന്റെയെല്ലാം സംയുക്തമാണ് അമോണിയ

A) കാര്ബണ്, ഹൈഡ്രജന്

B) കാര്ബണ്, നൈട്രജന്

C) നൈട്രജന്, ഹൈഡ്രജന്

D) നൈട്രജന്, ഓക്സിജന്

Correct Option : C

 


33. ജീവകം കെ യുടെ രാസനാമം

A) കാല്സിഫെറോള്

B) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്

C) റെറ്റിനോള്

D) ഫില്ലോക്വിനോണ്

Correct Option : D

 


34. ആന്റിജന് ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ്

A) A ഗ്രൂപ്പ്

B) B ഗ്രൂപ്പ്

C) AB ഗ്രൂപ്പ്

D) O ഗ്രൂപ്പ്

Correct Option : D

 


35. പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങള് ആണെന്നു തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്

A) തോമസ് യങ്

B) അഗസ്റ്റിന് ഫ്രണല്

C) ക്രിസ്റ്റ്യന് ഹൈജന്സ്

D) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്

Correct Option : B

 


36. `സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റര്` എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏത്

A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

B) സള്ഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

C) നൈട്രിക് ആസിഡ്

D) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

Correct Option : C

 


37. രക്തബാങ്കില് രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ്

A) 50 DEGREE C

B) 60 DEGREE C

C) 4 DEGREE C

D) 0 DEGREE C

Correct Option : C

 


38. അമീബയുടെ വിസ്സര്ജ്ജനാവയവം ഏത് പേരില് അറിയപ്പെടുന്നു

A) നെഫ്രീഡിയ

B) മാല്പീജിയന് നാളികള്

C) ഗ്രീന് ഗ്ലാന്ഡ്

D) സങ്കോചഫേനങ്ങള്

Correct Option : D

 


39. കാറ്റുവഴിയുള്ള പരാഗണം അറിയപ്പെടുന്നത്

A) ഓര്ണിത്തോഫിലി

B) സൂഫിലി

C) അനിമോഫിലി

D) ഹൈഡ്രോഫിലി

Correct Option : C

 


40. ഉത്തരേന്ത്യന് സമതലങ്ങളില് വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഏത്

A) നോര്വെസ്റ്റര്

B) മാംഗോഷവര്

C) ലൂ

D) എലിഫന്റാ

Correct Option : C

 


41. `ക്യാമ്പ് ലാംഗ്വേജ് ` എന്ന് അറിയ പ്പെടുന്ന ഭാഷ

A) തെലുങ്ക്

B) ഉറുദു

C) അറബ്

D) ഹിന്ദി

Correct Option : B

 


42. മുഗള് രാജാവായ ജഹാംഗീറിനാല് വധിക്കപ്പെട്ട സിഖ് ഗുരു

A) ഗുരു രാംദാസ്

B) ഗുരു ഹര്ഗോവിന്ദ്

C) അര്ജ്ജന്ദേവ്

D) ഗുരു അംഗദ്

Correct Option : C

 


43. രൂപാന്തര് എന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി

A) മാര്ക്കണ്ഡേയ കഡ്ജു

B) അരുന്ധതി റോയ്

C) മേധാപട്കര്

D) ബിനായക് സെന്

Correct Option : D

 


44. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി ആര്

A) കെ.എന്. രാജ്

B) ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു

C) മഹലനോബിസ്

D) ഹരോള്ഡ് ഡോമര്

Correct Option : A

 


45. കോണ്ഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം `പൂര്ണ്ണ സ്വരാജ് ` ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം

A) കൊല്ക്കത്ത

B) അലഹബാദ്

C) ലാഹോര്

D) ഗയ

Correct Option : C

 


46. 2018 ലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ചിത്രം ഏത്

A) ഒരു ഞായറാഴ്ച

B) കാന്തന്: ദ ലവര് ഓഫ് കളര്

C) സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ

D) ജോസഫ്

Correct Option : B

 


47. എസ്. രമേശന് നായര്ക്ക് 2018 ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്ഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത്

A) ഹൃദയവീണ

B) ഗ്രാമക്കുയില്

C) കന്നിപ്പൂക്കള്

D) ഗുരുപൗര്ണമി

Correct Option : D

 


48. 2018 നവംബറില് തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തീരപ്രദേശങ്ങളില് രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏത്

A) ലുബാന്

B) ഫെതായി

C) ഗജ

D) ഓഖി

Correct Option : C

 


49. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചേരി മ്യൂസിയം എവിടെ

A) ഹൈദരാബാദ്

B) ധാരാവി

C) ന്യൂഡല്ഹി

D) കൊല്ക്കത്ത

Correct Option : D

 


50. Brief Answers to the Big Questions ആരുടെ കൃതിയാണ്

A) ജിമ്മി കാര്ട്ടര്

B) . റസ്കിന് ബോണ്ട്

C) സ്റ്റീഫന് ഹോക്കിംഗ്

D) ജീന് ഡ്രെസ്സെ

Correct Option : C

 


51. കേരളത്തില് കടല്ത്തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

Correct Option : C

 


52. കേരളത്തിന്റെ മദന്മോഹന് മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകന്

A) മന്നത്ത് പത്മനാഭന്

B) കെ. കേളപ്പന്

C) ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്

D) എ.കെ. ഗോപാലന്

Correct Option : A

 


53. താഴെ പറയുന്നവയില് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതി ഏത്

A) ആനന്ദദര്ശനം

B) അഖിലത്തിരട്ട്

C) വേധാധികാര നിരൂപണം

D) ആത്മോപദേശശതകം

Correct Option : D

 


54. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായുള്ള ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടലിന് വേദിയായത്

A) കായിക്കര

B) മരുത്വാമല

C) അരുവിപ്പുറം

D) അണിയൂര്

Correct Option : D

 


55. തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ്

A) പാലക്കാട്

B) തൃശ്ശൂര്

C) ഇടുക്കി

D) കൊല്ലം

Correct Option : C

 


56. ഡോ. അംബേദ്കര് ഇന്റര്നാഷണല് എയര്പോര്ട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

A) ലക്നൗ

B) ഭോപ്പാല്

C) നാഗ്പൂര്

D) പാറ്റ്ന

Correct Option : C

 


57. സാത്രിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നൃത്ത രൂപമാണ്

A) ഒഡിഷ

B) അസം

C) ത്രിപുര

D) മണിപ്പൂര്

Correct Option : B

 


58. ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിര്മ്മാണ സഭയള്ള സംസ്ഥാനം

A) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

B) തമിഴ്നാട്

C) കേരളം

D) മധ്യപ്രദേശ്

Correct Option : A

 


59. കൊങ്കണ് റെയില്വേയുടെ ആസ്ഥാനം

A) ബേലാപ്പൂര്

B) മംഗലാപുരം

C) ബംഗളുരു

D) ഗോവ

Correct Option : A

 


60. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം രചിച്ചത് ആര്

A) ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റര്ജി

B) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്

C) മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്

D) സുബ്രമണ്യഭാരതി

Correct Option : A

 


61. `സഹജവാസനകളാണ് ലക്ഷ്യങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്നത്` എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്

A) കര്ട്ലെവിന്

B) ജോണ് ബി. വാട്സണ്

C) വില്യം മക്ഡ്യൂഗല്

D) വില്യം സ്റ്റേണ്

Correct Option : C

 


62. ജ്ഞൈാനിക ഘടനയിലുള്ള പരിചിത സ്കീമയുമായി ബന്ധപ്പെടുക വഴി അപരിചിതസ്കീമയെ പരിചിതമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്

A) സ്വാംശീകരണം

B) അധിനിവേശം

C) സന്തുലനം

D) അസന്തുലനം

Correct Option : A

 


63. പ്രാഥമിക സമായോജനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവര്ത്തന പ്രവണതയെ പറയുന്ന പേര്?

A) സന്നദ്ധത

B) നൈപുണി

C) ശ്രമം

D) താല്പര്യം

Correct Option : A

 


64. സയന്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രസിഡന്റ്

A) പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്

B) ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകന്

C) എതെങ്കിലും ഒരു അദ്ധ്യാപകന്

D) വിദ്യാര്ത്ഥി

Correct Option : D

 


65. ശിശു ഒരു പുസ്തകമാണ്. അദ്ധ്യാപകന് അതിലെ ഓരോ പേജും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ` ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതാര് ?

A) ആര്.എ. ലാമ്പ്

B) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

C) മരിയാമോണ്ടിസോറി

D) റൂസ്സോ

Correct Option : D

 


66. എട്ടാംതരത്തില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കാലഘട്ടമനുസരിച്ച് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് :

A) ബാല്യം

B) കൗമാരം

C) യൗവ്വനം

D) അന്ത്യബാല്യം

Correct Option : B

 


67. മരിയാ മോണ്ടിസോറിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മാര്ഗ്ഗം

A) നെഗറ്റീവ് എജ്യൂക്കേഷന്

B) ഓട്ടോ എജ്യുക്കേഷന്

C) പ്രോഗ്രസ്സീവ് എജ്യുക്കേഷന്

D) ബേസിക് എജ്യുക്കേഷന്

Correct Option : B

 


68. 1986-ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചതാണ്

A) നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങള്

B) ഡയറ്റ്

C) യു.ജി.സി

D) ഓപ്പണ്സ്കൂള്

Correct Option : A

 


69. `പഠനവും വിസ്മൃതിയും` ഒരേസമയം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര്?

A) എബിംഗ് ഹോസ്

B) ഫ്രോയ്ഡ്

C) ബ്രൂണര്

D) പിയാഷെ

Correct Option : A

 


70. വൈകാരിക മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനരീതിയില് പെടാത്തത്?

A) സ്വീകരണം

B) പ്രയോഗം

C) പ്രതികരണം

D) സംഘാടനം

Correct Option : B

 


71. Ram is a teacher ....... is good at painting

A) whose

B) which

C) whom

D) who

Correct Option : D

 


72. Pick out the word in plural form

A) fungus

B) criterion

C) formulae

D) goose

Correct Option : C

 


73. A Duke`s wife is known as ......

A) Duchess

B) Queen

C) Lady Duke

D) Lass

Correct Option : A

 


74. The moon shines at night` is an example of:

A) imperative sentence

B) interrogative sentence

C) declarative sentence

D) Exclamatory sentence

Correct Option : C

 


75. Having nothing to eat, I made an ..........

A) Omelette

B) Omlette

C) Omelete

D) Omlete

Correct Option : A

 


76. Snakes .......

A) hoot

B) hiss

C) squeak

D) grunt

Correct Option : B

 


77. He has ....... his habit of smoking

A) give out

B) given back

C) given up

D) give away

Correct Option : C

 


78. The idiom `To call a spade a spade` means

A) to speak frankly

B) to neglect

C) to remain silent

D) to destroy

Correct Option : A

 


79. Synonym of `Emaciated`

A) thin

B) modest

C) complicate

D) strong

Correct Option : A

 


80. The antonym of `benevolent`

A) harmful

B) arrogant

C) clever

D) kind

Correct Option : B

 


81. അനുസ്മരണത്തിന് സഹായകമായ പഠനരീതി?

A) ആംശിക പഠനം

B) സമഗ്ര പഠനം

C) സാന്തരാള പഠനം

D) മനഃപാഠമാക്കല്

Correct Option : C

 


82. ഗവേഷണ രീതിയുടെ സത്താണ്?

A) പരീക്ഷണം

B) പ്രവര്ത്തനം

C) പ്രദര്ശനം

D) കണ്ടുപിടിത്തം

Correct Option : A

 


83. മനോവിശ്ലേഷണം എന്ന ചികി ത്സാ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത്

A) വില്യംവൂണ്ട്

B) കാള്യുങ്

C) സിഗ്മണ്ഡ് ഫ്രോയ്ഡ്

D) കര്ട്ട്ലെവിന്

Correct Option : C

 


84. `ശിശുമനഃശാസ്ത്രം` എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കര്ത്താവാര്?

A) മിസിസ് ഹര്ലോക്ക്

B) എ.ടി. ജര്സില്ഡ്

C) എ. ഗസ്സല്

D) ഇവരാരുമല്ല

Correct Option : A

 


85. ബുദ്ധമതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങാണ്

A) ഉപനയനം

B) ഉപസംവദ

C) പബജ്ജ

D) സമാവര്ത്തനം

Correct Option : C

 


86. ശിശുകേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വക്താക്കളില്പ്പെടാത്തയാളാണ്

A) റൂസ്സോ

B) പെസ്റ്റലോസി

C) ഫ്രോബല്

D) ബേക്കണ്

Correct Option : D

 


87. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഘടകം ഏത്?

A) വിഭവങ്ങള്

B) ഉത്പന്നം

C) മൂല്യനിര്ണ്ണയം

D) പ്രക്രിയ

Correct Option : C

 


88. ക്ലാസ് അധ്യാപനത്തിന് പകരം കമ്പ്യൂട്ടര് പോലുള്ള പഠനയന്ത്രങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാന് പ്രേരകമായ സിദ്ധാന്തം

A) തോണ്ഡക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം

B) പാവ്ലോവിന്റെ സിദ്ധാന്തം

C) സിക്ന്നറുടെ സിദ്ധാന്തം

D) ആല്പ്പോര്ട്ടിന്റെ സിദ്ധാന്തം

Correct Option : C

 


89. ഗസ്റ്റാള്ഡ് മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ആര്?

A) വെര്തിമര്

B) ഷെംപ്

C) കോഫ്കോ

D) കോഹ്ളര്

Correct Option : B

 


90. ബി.എസ്.സി.എസ്. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കരിക്കുലര് വികസനപദ്ധതിയാണ്

A) യു.കെ

B) ഇന്ത്യ

C) യു.എസ്.എ

D) ചൈന

Correct Option : C

 


91. അമ്മയുടെയും മകന്റെയും വയസ്സുകളുടെ അനുപാതം 6:3. അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക 63. എങ്കില് മകന്റെ വയസ്സ് എത്ര

A) 30

B) 18

C) 21

D) 22

Correct Option : C

 


92. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ആരം 10% വര്ദ്ധിച്ചാല് അതിന്റെ വിസ്തീര്ണ്ണം എത്ര ശതമാനം വര്ദ്ധിക്കും എ

A) 10%

B) 20%

C) 21%

D) 30%

Correct Option : C

 


93. 2700 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വിറ്റപ്പോള് 10% നഷ്ടം വന്നു. 10% ലാഭം കിട്ടണമെങ്കില് വാച്ച് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വില്ക്കണം

A) 3000

B) 3300

C) 3900

D) 3710

Correct Option : B

 


94. 40 പുരുഷന്മാര് ഒരു ജോലി 30 ദിവസം കൊണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നു. ജോലി തുടങ്ങി 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോള് 10 പുരുഷന്മാര് കൂടി വന്നു ചേരുന്നു. എന്നാല് ബാക്കിയുള്ള ജോലി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും

A) 60

B) 24

C) 16

D) 40

Correct Option : C

 


95. 1950 ജനുവരി 26 ഏത് ദിവസം

A) വെള്ളി

B) ശനി

C) ബുധന്

D) വ്യാഴം

Correct Option : D

 


96. 30 -(30/15) + 2 *4 =?

A) 14

B) 36

C) 20

D) 12

Correct Option : B

 


97. മണിക്കൂറില് 36 കി.മീ. വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന 600 മീറ്റര് നീളമുള്ള ട്രെയിനിന് 300 മീറ്റര് നീളമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മറികടക്കാന് എത്ര സമയം വേണം

A) 50 സെക്കന്റ്

B) 80 സെക്കന്റ്

C) 70 സെക്കന്റ്

D) 90 സെക്കന്റ്

Correct Option : D

 


98. റഹിം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 8 മീറ്റര് കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീറ്റര് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 7 മീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 മീറ്ററും പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 7 മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാല് റഹിം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ്

A) 25 മീറ്റര്

B) 15 മീറ്റര്

C) 8 മീറ്റര്

D) 7 മീറ്റര്

Correct Option : C

 


99. SPEED എന്ന വാക്കിനെ DEEPS എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാന് കഴിയും എങ്കില് TIME എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും

A) EMTI

B) EMIIT

C) EMIT

D) MIET

Correct Option : C

 


100. രാമു ഒരു ക്യൂവില് മുന്നില് നിന്ന് 13-ാമതും പിന്നില് നിന്ന് 9-ാമതും ആണ്. ക്യൂവില് ആകെ എത്ര പേരുണ്ട്

A) 22

B) 20

C) 21

D) 23

Correct Option : C

 

Featured Post