LP UP MODEL PAPER 5

1. `പെന്ഷണേഴ്സ് പാരഡൈസ്` എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം

A) കൊല്ക്കത്ത

B) ബംഗളൂരു

C) ചെന്നൈ

D) അഹമ്മദാബാദ്

Correct Option : B

 


2. കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷ്ണര്

A) പാലാട്ട് മോഹന്ദാസ്

B) പരീത്പിള്ള

C) . സിബി മാത്യൂസ്

D) കെ.ടി. തോമസ്

Correct Option : A

 


3. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്

A) . നവംബര് 11

B) . ഡിസംബര് 25

C) ഒക്ടോബര് 11

D) മെയ് 21

Correct Option : A

 


4. നാഷണല് ഹെറാള്ഡ് പത്രം സ്ഥാപിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ്

A) ഗാന്ധിജി

B) നെഹ്റു

C) ഗോഖലെ

D) തിലകന്

Correct Option : B

 


5. `ഇന്ത്യന് വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതാവ് ` എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്

A) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

B) അരുണ ആസിഫലി

C) മാഡം ബിക്കാജി കാമ

D) ആനി ബസന്റ്

Correct Option : C

 


6. എലിസ ടെസ്റ്റ് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

A) കാന്സര്

B) ക്ഷയം

C) എയ്ഡ്സ്

D) മന്ത്

Correct Option : C

 


7. കാസിരംഗ നാഷണല് പാര്ക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) മിസോറാം

B) അസം

C) ഗോവ

D) കര്ണാടക

Correct Option : B

 


8. ഇന്ത്യന് പ്രസിഡന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആര്ട്ടിക്കിള് ഏത്

A) 50

B) 52

C) 54

D) 60

Correct Option : C

 


9. ഏത് വര്ഷമാണ് ആല്ബര്ട്ട് ഐന്സ്റ്റീന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി നുള്ള നൊബേല് സമ്മാനം ലഭിച്ചത്

A) 1905

B) 1915

C) 1955

D) 1921

Correct Option : D

 


10. ഗാന്ധിജിയുടെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരന് എന്ന് അറിയ പ്പെടുന്നതാര്

A) വിനോബ ഭാവെ

B) സി. രാജഗോപാലാചാരി

C) നെഹ്റു

D) ഗോഖലെ

Correct Option : B

 


11. `എട്രോപ്ലസ് സുറാടെന്സിസ് ` എന്നത് എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ്

A) കണിക്കൊന്ന

B) കരിമീന്

C) അരയാല്

D) വരയാട്

Correct Option : B

 


12. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ത്രികക്ഷി സൗഹാര്ദത്തില് ഉള്പ്പെടാത്ത രാജ്യം ഏത് ?

A) ഇറ്റലി

B) ഇംഗ്ലണ്ട്

C) ഫ്രാന്സ്

D) റഷ്യ

Correct Option : A

 


13. സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം

A) പൗര്ണ്ണമി

B) അമാവാസി

C) ദശമി

D) പഞ്ചമി

Correct Option : B

 


14. നിഷേധ വോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം

A) ഇന്ത്യ

B) ഫ്രാന്സ്

C) ബംഗ്ലാദേശ്

D) ബ്രിട്ടണ്

Correct Option : B

 


15. ഖേത്രി ചെമ്പുഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്

A) മേഘാലയ

B) ഒഡീഷ

C) ഗുജറാത്ത്

D) രാജസ്ഥാന്

Correct Option : D

 


16. ക്വീന്സ്ബറി നിയമങ്ങള് ഏത് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെ- ട്ടിരിക്കുന്നു

A) ചെസ്

B) ഗുസ്തി

C) ഹോക്കി

D) ബോക്സിങ്

Correct Option : D

 


17. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഏതാണ്

A) ആഗസ്ത് ക്രാന്തി ഭവന്

B) . മാനവ് അധികാര് ഭവന്

C) ലോക്നായക് ഭവന്

D) നിര്വാചന് സദന്

Correct Option : B

 


18. റെഡ്ക്രോസിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

A) ന്യൂയോര്ക്ക്

B) ജനീവ

C) പാരീസ്

D) ലണ്ടന്

Correct Option : B

 


19. വാതകത്തിന്റെ താപനില കൂടിയാല് തന്മാത്രകളുടെ ചലനത്തില് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകും

A) ചലന വേഗത കൂടുന്നു

B) ചലന വേഗത കുറയുന്നു

C) ചലന വേഗതയില് മാറ്റമില്ല

D) ഇതൊന്നുമല്ല

Correct Option : A

 


20. പ്രാചീന കാലത്ത് `അസ്കിനി` എന്ന പേരില് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യന് നദി

A) ചിനാബ്

B) രവി

C) ബിയാസ്

D) ഝലം

Correct Option : A

 


21. `രാസസൂര്യന്` എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം

A) മെര്ക്കുറി

B) മഗ്നീഷ്യം

C) സിങ്ക്

D) ഇറിഡിയം

Correct Option : B

 


22. `മെയിന് കാംഫ് ` ആരുടെ ആത്മകഥ യായിരുന്നു

A) മുസ്സോളിനി

B) ഹിറ്റ്ലര്

C) വിന്സ്റ്റന് ചര്ച്ചില്

D) ലെനിന്

Correct Option : B

 


23. പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് പകരമായി നിലവില് വന്ന നീതി ആയോഗിന്റെ അധ്യക്ഷന്

A) പ്രധാനമന്ത്രി

B) പ്രതിരോധമന്ത്രി

C) പ്രതിരോധമന്ത്രി

D) രാഷ്ട്രപതി

Correct Option : A

 


24. `കവി തിലകന്` എന്ന അപരനാമ ത്തില് അറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകന്

A) തൈക്കാട് അയ്യ

B) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്

C) കുമാരനാശാന്

D) ചട്ടമ്പിസ്വാമി

Correct Option : B

 


25. റബ്ബറിന് കാഠിന്യം കൂട്ടാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം

A) ഹൈഡ്രജന്

B) ഓസ്മിയം

C) ലിഥിയം

D) സള്ഫര്

Correct Option : D

 


26. കംപ്യൂട്ടര് മൗസിന്റെ പിതാവ്

A) ജോണ് മക്കാര്ത്തി

B) ടെഡ് നെല്സണ്

C) ഡഗ്ലസ് ഏംഗല്ബര്ട്ട്

D) വിന്റന് സര്ഫ്

Correct Option : C

 


27. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി

A) ടി.വി. തോമസ്

B) കെ.സി. ജോര്ജ്ജ്

C) കെ.പി. ഗോപാലന്

D) കെ.ആര്. ഗൗരിയമ്മ

Correct Option : C

 


28. ബഹിഷ്കൃത് ഭാരത് ആരംഭിച്ചത്

A) ഡോ.ബി.ആര്. അംബേദ്കര്

B) സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്

C) മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന

D) സി. രാജഗോപാലാചാരി

Correct Option : A

 


29. ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി

A) തെര്മ്മോസ്ഫിയര്

B) ട്രോപ്പോസ്ഫിയര്

C) മിസോസ്ഫിയര്

D) സ്ട്രോറ്റോസ്ഫിയര്

Correct Option : B

 


30. `ബുക്ക്ലങ്ങുകള്` ഏത് ജീവിയുടെ ശ്വസനാവയവമാണ്

A) പാറ്റ

B) മണ്ണിര

C) എട്ടുകാലി

D) തേനീച്ച

Correct Option : C

 


31. INC രൂപീകരണ സമയത്ത് ഇന്ത്യന് വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത്

A) വാറന്ഹേസ്റ്റിങ്സ്

B) വെല്ലസ്ലി

C) ഡല്ഹൗസി

D) ഡഫറിന്

Correct Option : D

 


32. `ജൈവഘടികാരം` എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയേത്

A) പിയൂഷഗ്രന്ഥി

B) പീനിയല്ഗ്രന്ഥി

C) തൈറോയ്ഡ്ഗ്രന്ഥി

D) അഡ്രിനല്ഗ്രന്ഥി

Correct Option : B

 


33. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ കേരളീയന്

A) ഒ.എന്.വി

B) തകഴി

C) ബഷീര്

D) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

Correct Option : D

 


34. നിര്വീര്യ വസ്തുവിന്റെ PH മൂല്യം

A) 0

B) 4

C) 7

D) 10

Correct Option : C

 


35. കേരളത്തില് വരയാടിന് പ്രശസ്ത മായ ദേശീയ പാര്ക്ക് ഏത്

A) മുത്തങ്ങ

B) ഇരവികുളം

C) പേപ്പാറ

D) പറമ്പിക്കുളം

Correct Option : B

 


36. അര്ജുന അവാര്ഡ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

A) കൃഷി

B) സിനിമ

C) കായികരംഗം

D) വിദ്യാഭ്യാസം

Correct Option : C

 


37. ചൂടാക്കിയാല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ്

A) ജീവകം A

B) ജീവകം B

C) ജീവകം C

D) ജീവകം D

Correct Option : C

 


38. ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി ലോട്ടറി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം ഏത്

A) തമിഴ്നാട്

B) കേരളം

C) മേഘാലയ

D) സിക്കിം

Correct Option : B

 


39. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയല്രാജ്യം

A) ചൈന

B) ബംഗ്ലാദേശ്

C) പാകിസ്ഥാന്

D) അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്

Correct Option : A

 


40. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില് കേരളത്തില് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി

A) ഭാരതപ്പുഴ

B) കബനി

C) പെരിയാര്

D) ചാലിയാര്

Correct Option : B

 


41. കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

A) ചാലക്കുടി

B) ഓടക്കാലി

C) ആനക്കയം

D) ചൂണ്ടേല്

Correct Option : C

 


42. ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം

A) ഓക്സിജന്

B) നൈട്രജന്

C) കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡ്

D) സള്ഫര് ഡയോക്സൈഡ്

Correct Option : B

 


43. ഇന്ത്യന് ആണവ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പിതാവ്

A) വിക്രംസാരാഭായ്

B) . ഹോമി.ജെ.ഭാഭ

C) എം.കെ. വൈനുബാപ്പു

D) ഡോ. APJ. അബ്ദുള്കാലാം

Correct Option : B

 


44. ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം

A) പഞ്ചാബ്

B) ഹരിയാന

C) അസം

D) ഉത്തര്പ്രദേശ്

Correct Option : C

 


45. കേരളം, കര്ണാടക എന്നിവിട ങ്ങളില് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതം ഏത്

A) ലൂ

B) കാല്ബൈശാഖി

C) ചിനൂക്ക്

D) മാംഗോ ഷവര്

Correct Option : D

 


46. 2019 ലെ പുതൂര് പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹനായത്

A) എം.ടി. വാസുദേവന് നായര്

B) പി. സുധീര

C) . ചന്ദ്രശഖര കമ്പാര്

D) പ്രഭാവര്മ്മ

Correct Option : A

 


47. സര്ക്കാര് വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലെ മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കി സംസ്ഥാന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

A) അശ്വമേധം

B) ആവാസ് ഇന്ഷ്വറന്സ്

C) വയോ അമൃതം

D) നയനാമൃതം

Correct Option : C

 


48. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ച ജില്ല

A) മലപ്പുറം

B) എറണാകുളം

C) വയനാട്

D) തിരുവനന്തപുരം

Correct Option : D

 


49. ഗഗന്യാന് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹ്യൂമന് സ്പേസ് ഫ്ളൈറ്റ് സെന്റര് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചതെവിടെ

A) അഹമ്മദാബാദ്

B) ഹൈദരാബാദ്

C) തിരുവനന്തപുരം

D) ബംഗളൂരു

Correct Option : D

 


50. മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള 49-ാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്

A) . കാന്തന് ദ ലവര് ഓഫ് കളര്

B) സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ

C) ഒരു ഞായറാഴ്ച

D) ചോല

Correct Option : A

 


51. പൂറൈ കിഴിനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം

A) കണ്ണൂര്

B) സുല്ത്താന് ബത്തേരി

C) കോഴിക്കോട്

D) വയനാട്

Correct Option : D

 


52. ഭൂരഹിതര് ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ല

A) ആലപ്പുഴ

B) കൊല്ലം

C) കണ്ണൂര്

D) എറണാകുളം

Correct Option : C

 


53. തൈക്കാട് അയ്യാവിന്റെ ശിഷ്യനായി തീര്ന്ന തിരുവിതാംകൂര് രാജാവ്

A) സ്വാതി തിരുനാള്

B) മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മ

C) . ധര്മ്മരാജ

D) ശ്രീമൂലം തിരുനാള്

Correct Option : A

 


54. സാധുജന പരിപാലിനിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപര്

A) അയ്യങ്കാളി

B) ചെമ്പതറ കാളിച്ചോതി കറുപ്പന്

C) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്

D) വേലുക്കുട്ടി അരയന്

Correct Option : B

 


55. കല്ലുമാല സമരം നടന്ന വര്ഷം

A) 1907

B) 1911

C) 1893

D) 1915

Correct Option : D

 


56. കൊച്ചിന് പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചതാര്

A) അയ്യന്ങ്കാളി

B) സഹോദരന് അയ്യപ്പന്

C) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്

D) കെ.കേളപ്പന്

Correct Option : C

 


57. മുളക്മടിശീല എന്ന വാണിജ്യ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്ആരുടെ കാലത്ത്

A) മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ

B) സ്വാതി തിരുനാള്

C) കാര്ത്തിക തിരുനാള്

D) ശ്രീമൂലം തിരുനാള്

Correct Option : A

 


58. ഇന്ത്യന് തപാല് വകുപ്പ് കുറിഞ്ഞിപ്പൂവിന്റെ ചിത്രമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വര്ഷം

A) 2005

B) 2008

C) 2006

D) 2007

Correct Option : C

 


59. റീഡ് തവളകള് കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം

A) ചിന്നാര്

B) മലമ്പുഴ

C) സൈലന്റ് വാലി

D) കക്കയം

Correct Option : D

 


60. മലബാറിലെ ആദ്യ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി

A) കുറ്റ്യാടി

B) ചെങ്കുളം

C) പള്ളിവാസന്

D) മീന് വല്ലം

Correct Option : A

 


61. Mr. John .......... ill for two weeks. He is still in hospital

A) is

B) will be

C) has been

D) was

Correct Option : C

 


62. I prefer doing thing to ............ television

A) has watched

B) watch

C) watching

D) watched

Correct Option : C

 


63. If you drove fast, you ..... there in time

A) will reach

B) would reach

C) would have reached

D) reached

Correct Option : B

 


64. The reported speech of He said, I have done my home work is :

A) He said that he has done his home work

B) He said that he was done his home work

C) He said that he has been done his home work

D) He said that he had done his home work

Correct Option : D

 


65. He will certainly help the poor boy (Change into passive voice)

A) The poor boy will helped by him

B) The poor boy will be helped by him

C) The poor boy will have helped by him

D) The poor boy would be helped by him

Correct Option : B

 


66. He wore a mask so that nobody ...... him

A) would recognize

B) won`t recognize

C) can recognize

D) may recognize

Correct Option : A

 


67. At last he decided to quit the job, .......... ?

A) did he ?

B) didn`t he ?

C) does he ?

D) doesn`t he ?

Correct Option : B

 


68. Correct the sentence Candy taste sweet

A) Candy taste nice

B) Sweety taste sweet

C) Candy tasting nice

D) Candy tastes sweet

Correct Option : D

 


69. Riya`s brother as well as her sister ............ advice

A) needs

B) degrade

C) impart

D) need

Correct Option : A

 


70. Mumbai is one of the busiest cities in India. (The comparative form is)

A) Mumbai is busier than any other cities in India.

B) . Mumbai is busier than any other city in India

C) Mumbai is busier than many other cities in India

D) Mumbai is busier than all other cities in India

Correct Option : C

 


71. അരവിന്ദഘോഷിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ദര്ശനമാണ്

A) കായികവിദ്യാഭ്യാസം

B) അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസം

C) സമ്പൂര്ണ്ണസമഗ്രവിദ്യാഭ്യാസം

D) മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം

Correct Option : C

 


72. ബാങ്കിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എതിരായി പോളോ ഫ്രെയര് ആവിഷ്ക്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ്

A) പ്രശ്നവിന്യാസ വിദ്യാഭ്യാസം

B) സംഘാദ്ധ്യാപനം

C) വ്യക്തിഗത ബോധനം

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Option : A

 


73. മാറ്റാതിരിക്കുമ്പോള് രണ്ട് പ്രതിഭാ സങ്ങള് അനുക്രമമായി വ്യത്യാസ പ്പെട്ടാല് അവ തമ്മില് കാര്യകാ രണ ബന്ധമുള്ളവയായി രിക്കും. ഈ രീതിയാണ്?

A) സഹപരിവര്ത്തനരീതി

B) ആഗമന രീതി

C) അന്വയരീതി

D) അവശേഷ രീതി

Correct Option : A

 


74. ഭാഷാ സ്വാധീനത വൈജ്ഞാനിക വികസനത്തിന് കാരണമാണ് എന്നു പറഞ്ഞ മന:ശാസ് ത്രജ്ഞനാണ്

A) ബ്രൂണര്

B) സ്കിന്നര്

C) ആല്പോര്ട്ട്

D) സ്പിയര്മാന്

Correct Option : A

 


75. ഗാന്ധിജിയുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആശയങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്

A) ഓപ്പണ് സ്കൂള്

B) കമ്യൂണിറ്റി സ്കൂള്

C) കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്

D) നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങള്

Correct Option : B

 


76. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശീലന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവാണ്.

A) കാറല് ഗ്രൂസ്

B) സ്റ്റാന്ലി ഹോള്

C) ഹെര്ബര്ട്ട് സ്പെന്സര്

D) കോള്ബര്ഗ്

Correct Option : A

 


77. അധ്യാപന ബോധരീതിയില് ഗവേഷണ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്

A) കില്പാട്രിക്

B) ചാള്സ് പിയേഴ്സ്

C) തോണ്ഡൈക്ക്

D) ആംസ്ട്രോങ്ങ്

Correct Option : D

 


78. പഠിതാവിന്റെ സ്വതന്ത്ര വീക്ഷണം കണ്ടെത്താന് സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃക

A) ഹ്രസ്വോത്തര മാതൃക

B) ഉപന്യാസമാതൃക

C) സമീകരണമാതൃക

D) പൂരണമാതൃക

Correct Option : B

 


79. `ശിശുവിന്റെ വളര്ച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ബാഹ്യശക്തികളെ തടയുകയാണ് ഒരു അധ്യാപകന്റെ ധര്മ്മം` എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്

A) റൂസ്സോ

B) പെസ്റ്റലോസി

C) ഫ്രബല്

D) മറിയ മോണ്ടിസോറി

Correct Option : B

 


80. ദര്ശനത്തെ ( Philosophy)വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാമാന്യ സിദ്ധാന്തം` എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് :

A) ജോണ് ഡ്യൂയി

B) മഹാത്മാഗാന്ധി

C) മാക് മില്യന് സഹോദരിമാര്

D) മരിയാ മോണ്ടിസ്സോറി

Correct Option : A

 


81. അധ്യാപന നിപുണതകള് വളരാന് അനുയോജ്യം :

A) ക്രിയാഗവേഷണം

B) അനുകരണനാട്യം

C) സംഘബോധനം

D) വിവരണം

Correct Option : B

 


82. `കുട്ടികളുടെ ജിജ്ഞാസ പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനമാണെന്നും അത് അധ്യാപകന് കഴിയുന്നത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും` പറഞ്ഞത് ആര് ?

A) പിയാഷെ

B) ജെറോം എസ് ബര്ണര്

C) പാവ്ലോവ്

D) കോളന്സ്

Correct Option : B

 


83. ബഹുമുഖബുദ്ധിസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ (Multiple intelligence) ഉപജ്ഞാതാവ് .

A) വിഗോട്സ്കി

B) പിയാഷെ

C) ഗാഗ്നേ

D) ഹവാര്ഡ് ഗാര്ഡ്നര്

Correct Option : D

 


84. ബ്ലൂമിന്റെ വര്ഗീകരണ പ്രകാരം വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തില് പെടാത്ത ഉദ്ദേശ്യ മേഖലയാണ്

A) അറിവ്

B) പ്രയോഗം

C) വിശകലനം

D) പ്രതികരണം

Correct Option : D

 


85. ശാസ്ത്രക്ലബ്ബുകളുടെ എക്സ്ഒഫീഷ്യോ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ?

A) ശാസ്ത്രാധ്യാപകന്

B) വിദ്യാലയ മേധാവി

C) ലൈബ്രേറിയന്

D) വിദ്യാര്ത്ഥി

Correct Option : B

 


86. താഴെ പറയുന്നവയില് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ഏജന്സിക്കുദാഹരണമാണ്

A) ഓപ്പണ് സ്കൂള്

B) വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം

C) വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം

D) മേല്പറഞ്ഞവയെല്ലാം

Correct Option : D

 


87. വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ മനോഭാവം അളക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി

A) ഗൃഹപാഠം

B) എഴുത്തുപരീക്ഷ

C) സംഭാഷണം

D) വാചാപരീക്ഷ

Correct Option : C

 


88. ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യല്ലാത്തത്?

A) തുറന്ന മനസ്ഥിതി

B) പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം

C) വസ്തുനിഷ്ഠത

D) വിശ്വാസ്യത

Correct Option : D

 


89. ബുദ്ധിപരീക്ഷയുടെ പിതാവായ ആല്ഫ്രഡ് ബിനെറ്റിന്റെ ജന്മസ്ഥലം

A) ഫ്രാന്സ്

B) ഇറ്റലി

C) അമേരിക്ക

D) ജപ്പാന്

Correct Option : A

 


90. താഴെ പറയുന്നവയില് പ്രയുക്ത മന:ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരുദാഹര ണമാണ്

A) പാരമ്പര്യ മന:ശാസ്ത്രം

B) വിദ്യാഭ്യാസ മന:ശാസ്ത്രം

C) അപസാമാന്യ മന:ശാസ്ത്രം

D) കേവല മന:ശാസ്ത്രം

Correct Option : B

 


91. മാര്ച്ച് 8 ചൊവ്വാഴ്ച ആയാല് നവംബര് 10 ഏതാഴ്ച

A) ബുധന്

B) വ്യാഴം

C) വെള്ളി

D) ശനി

Correct Option : B

 


92. ഒരാള് ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടും മറ്റൊരാള് അത് 15 ദിവസം കൊണ്ടും തീര്ക്കുമെങ്കില് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താല് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും

A) 4

B) 5

C) 3

D) 6

Correct Option : D

 


93. Aയുടെയും B യുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകള് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 4:5 ആണ്. 4 വര്ഷത്തിനു ശേഷം വയസ്സുകള് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 14:17 ആയാല് Bയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര

A) 30

B) 28

C) 34

D) 36

Correct Option : A

 


94. ` ×` എന്നത് `÷` എന്നും `÷` എന്നത് `+` എന്നും `+` എന്നത് `−` എന്നും `−` എന്നത് ` ×` എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കില് 2 − 50 + 40 × 10 ÷ 96=..........

A) 152

B) 192

C) 210

D) 176

Correct Option : B

 


95. ROAST എന്ന വാക്കിനെPQYUR എന്നെഴുതാമെങ്കില് SLOPPY എന്ന വാക്കിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം

A) MRNAQN

B) QNMRNA

C) NRMNQA

D) RANNMQ

Correct Option : B

 


96. ഒരു വരിയില് സുമേഷ് മുന്നില് നിന്ന് 12-ാമതും പ്രദീപ് പിന്നില് നിന്ന് 14-ാമതുമാണ്. പരസ്പരം ഇവര് സ്ഥാനം മാറിയപ്പോള് സുമേഷ് മുന്നില് നിന്ന് 20-ാമതായി. എങ്കില് ആ വരിയില് എത്ര പേരുണ്ട്

A) 28

B) 31

C) 32

D) 33

Correct Option : D

 


97. വേറിട്ട് നില്ക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്

A) 13

B) 31

C) 47

D) 27

Correct Option : D

 


98. നിഘണ്ടുവില് ക്രമത്തില് വരുന്ന നാലാമത്തെ വാക്ക്

A) Pours

B) Porks

C) Ports

D) Posts

Correct Option : A

 


99. ഒരു പാര്ട്ടിയില് കുറെ പേര് പങ്കെടുത്തു. പാര്ട്ടിയുടെ തുടക്ക ത്തില് ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്തു. ആകെ 190 ഹസ്തദാനങ്ങള് നടന്നെങ്കില് പാര്ട്ടിയില് പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം എത്ര

A) 15

B) 20

C) 10

D) 22

Correct Option : B

 


100. പ്രകാശത്തെ രാവിലെ എന്നും രാവിലെയെ ഇരുട്ടെന്നും ഇരുട്ടിനെ രാത്രിയെന്നും രാത്രിയെ ഉദയമെന്നും വിളിക്കുമെങ്കില് സാധാര ണമായി നമ്മള് ഉറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്

A) രാവിലെ

B) ഇരുട്ട്

C) രാത്രി

D) ഉദയം

Correct Option : D

Featured Post