LP UP MODEL PAPER 6

1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ യറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം

A) നെയ്യാര്

B) ആറളം

C) പെരിയാര്

D) മുത്തങ്ങ

Correct Option : A

 


2. കുമാരനാശാന് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

A) കായിക്കര

B) ജഗതി

C) വെങ്ങാനൂര്

D) തോന്നയ്ക്കല്

Correct Option : D

 


3. അയ്യങ്കാളി വള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായല്

A) അച്ചന്കോവിലാറ്

B) വെള്ളായണിക്കായല്

C) പുന്നമടക്കായല്

D) അഷ്ടമുടിക്കായല്

Correct Option : B

 


4. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ത:സ്രാവി ഗ്രന്ഥിയേത്? എ) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

A) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി

B) അഡ്രിനല് ഗ്രന്ഥി

C) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി

D) ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി

Correct Option : A

 


5. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിന്

A) വൈറ്റമിന് എ

B) വൈറ്റമിന് സി

C) വൈറ്റമിന് കെ

D) വൈറ്റമിന് ഡി

Correct Option : C

 


6. ആംനെസ്റ്റി ഇന്റര്നാഷണലിന്റെ ആസ്ഥാനം

A) ലണ്ടന്

B) ന്യൂയോര്ക്ക്

C) വിയന്ന

D) പാരീസ്

Correct Option : A

 


7. നീല വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധ പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A) മല്സ്യം

B) കൃഷി

C) ധാതു

D) വനം

Correct Option : A

 


8. സൗന്ദര്യ ലഹരി രചിച്ചതാര്

A) ഭാസ്കാരാചാര്യര്

B) ആര്യഭടന്

C) ശ്രീ.ശങ്കരാചാര്യര്

D) വരാഹമിഹിരന്

Correct Option : C

 


9. മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വര്ഷം

A) 2016

B) 2014

C) 2010

D) 2013

Correct Option : D

 


10. ഇലക്ഷന് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എത്ര വര്ഷം

A) 5 വര്ഷം

B) 4 വര്ഷം

C) 3 വര്ഷം

D) 6 വര്ഷം

Correct Option : D

 


11. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക ബഹുമതി:

A) രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേല്രത്ന

B) അര്ജുന അവാര്ഡ്

C) ധ്യാന്ചന്ദ് അവാര്ഡ്

D) ദ്രോണാചാര്യ അവാര്ഡ്

Correct Option : A

 


12. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം:

A) അമേരിക്ക

B) ബ്രിട്ടണ്

C) ചൈന

D) ഇന്ത്യ

Correct Option : D

 


13. ഓസോണ് പാളി പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം

A) ട്രോപ്പോസ്ഫിയര്

B) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയര്

C) മിസോസ്ഫിയര്

D) അയണോസ്ഫിയര്

Correct Option : B

 


14. കുമരകം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണ്

A) ശാസ്താംകോട്ട കായല്

B) അഷ്ടമുടിക്കായല്

C) അഞ്ചുതെങ്ങ്കായല്

D) വേമ്പനാട്കായല്

Correct Option : D

 


15. ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം

A) മുംബൈ

B) ചെന്നൈ

C) ഡല്ഹി

D) കൊല്ക്കത്ത

Correct Option : D

 


16. പട്ടിണിജാഥ നയിച്ചതാര്?

A) സി.കേശവന്

B) കെ.കേളപ്പന്

C) എ.കെ.ഗോപാലന്

D) മന്നത്തുപദ്മനാഭന്

Correct Option : C

 


17. സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ്?

A) മെര്ക്കുറി

B) കാര്ബണ്

C) ഓസ്മിയം

D) ടങ്സ്റ്റണ്

Correct Option : C

 


18. ഇന്ദ്രാവതി നാഷണല് പാര്ക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്

A) ഉത്തരാഖണ്ഡ്

B) ഛത്തീസ്ഗഢ്

C) ജാര്ഖണ്ഡ്

D) മധ്യപ്രദേശ്

Correct Option : B

 


19. കണ്ണിലെ ലെന്സിന്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതു മൂലമുള്ള രോഗാ വസ്ഥ ഏത്

A) പ്രസ്ബയോപ്പിയ

B) അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം

C) തിമിരം

D) ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി

Correct Option : C

 


20. സാമൂഹിക മാധ്യമമായ വാട്ട്സാ പ്പിന്റെ സ്ഥാപകര് ആരെല്ലാം?

A) മാര്ക്ക് സുക്കര് ബര്ഗ്, ടീം ബെണേഴ്സ്ലീ

B) ബ്രയാന് ആക്ടണ്, ജാന് കോം

C) ജാക്ക് ഡോര്സി, ഇവാന് വില്യംസ്

D) കെവിന് സിസ്ട്രോം, മൈക്ക് ക്രിഗര്

Correct Option : B

 


21. ഭക്ഷണത്തില് ഇരുമ്പിന്റെ കുറവു മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്.

A) ഗോയിറ്റര്

B) കാറ്ററാക്റ്റ്

C) അനീമിയ

D) ഡിഫ്ത്തീരിയ

Correct Option : C

 


22. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു?

A) ഇ.എം.എസ്.നമ്പൂതിരിപ്പാട്

B) ആര്.ശങ്കര്

C) പട്ടം താണുപിള്ള

D) കെ.അവുക്കാദര് കുട്ടിനഹ

Correct Option : C

 


23. `ലാഖ് ബക്ഷ് ` എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരി?

A) മുഹമ്മദ് ഗസ്നി

B) കുത്തബുദ്ദീന് ഐബക്

C) അലാവുദ്ദീന് ഖില്ജി

D) മുഹമ്മദ് ബിന് തുഗ്ലക്ക്

Correct Option : B

 


24. ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആര്ട്ടിക്കിള് ആണ് പത്രസ്വാത ന്ത്ര്യം ഉറപ്പു നല്കുന്നത്

A) ആര്ട്ടിക്കിള് 24

B) ആര്ട്ടിക്കിള് 17

C) ആര്ട്ടിക്കിള് 19 (1)(എ)

D) ആര്ട്ടിക്കിള് 32

Correct Option : C

 


25. ജാതിനാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കര്ത്താവ്

A) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്

B) ആനന്ദതീര്ത്ഥന്

C) വേലുക്കുട്ടി അരയന്

D) പൊയ്കയില് യോഹന്നാന്

Correct Option : B

 


26. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപര്വ്വതം ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ്?

A) ഭൂമി

B) വ്യാഴം

C) യുറാനസ്

D) ചൊവ്വ

Correct Option : D

 


27. `ആഫ്രിക്കയുടെ കൊമ്പ്`എന്നറി യപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത്?

A) കെനിയ

B) കോംഗോ

C) നൈജീരിയ

D) സൊമാലിയ

Correct Option : D

 


28. കേരളത്തില് ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിച്ചത് എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്താണ്

A) 5

B) 7

C) 9

D) 10

Correct Option : C

 


29. കേരളത്തില് വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ല

A) ഇടുക്കി

B) കണ്ണൂര്

C) കാസര്ഗോഡ്

D) വയനാട്

Correct Option : A

 


30. സമുദ്രജലത്തില് ഏറ്റവും കൂടു തല് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം ഏത്

A) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

B) പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്

C) കാല്സ്യം ക്ലോറൈഡ്

D) മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്

Correct Option : A

 


31. കേരള സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ ജെ.സി.ഡാനിയല് പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയ താരാണ്?

A) പി.ഭാസ്കരന്

B) ടി.ഇ.വാസുദേവന്

C) അഭയദേവ്

D) തിക്കുറുശ്ശി സുകുമാരന് നായര്

Correct Option : B

 


32. ഇന്ത്യയിലെ പൈതൃക നഗരങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

A) പ്രസാദ്

B) ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യ

C) ഇന്ക്രെഡിബിള് ഇന്ത്യ

D) ഹൃദയ്

Correct Option : D

 


33. പുനരുപയോഗിക്കാന് ശേഷിയുള്ള ISRO യുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏത്

A) ജി.എസ്.എല്.വി.05

B) RLV TD

C) PSLVC -37

D) ASLV

Correct Option : B

 


34. സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം

A) ഹരിയാന

B) കേരളം

C) ബീഹാര്

D) അരുണാചല്പ്രദേശ്

Correct Option : A

 


35. എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന അണുജീവി ഏതാണ്

A) പ്ലാസ്മോഡിയം

B) ലെപ്റ്റോസ്പൈറ

C) ബാസിലസ്

D) ക്ലോസ്ട്രീഡിയം

Correct Option : B

 


36. `ജൈവഘടികാരം` ആയി പ്രവര്ത്തി ക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഗ്രന്ഥി ഏത്

A) പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി

B) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി

C) പീനിയല് ഗ്രന്ഥി

D) അഡ്രിനല് ഗ്രന്ഥി

Correct Option : C

 


37. തിരുവിതാംകൂര് രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത്

A) സി.കേശവന്

B) ജി.പി.പിള്ള

C) പട്ടം താണുപിള്ള

D) സി.വി.കുഞ്ഞുരാമന്

Correct Option : B

 


38. മഴനിഴല് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യ ജീവി സങ്കേതം

A) ചിന്നാര്

B) ചെന്തുരുണി

C) തോല്പെട്ടി

D) ആറളം

Correct Option : A

 


39. സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന് പദ്ധതി യുടെ ലോഗോ രൂപകല്പന ചെയ്തതാരാണ്

A) പ്രസൂണ് ജോഷി

B) ആനന്ദ് കസ്ബര്ദാര്

C) അതുല് പാണ്ഡെ

D) ഡി.ഉദയകുമാര്

Correct Option : B

 


40. പ്രാചീനകാലത്ത് `ഓടനാട്` എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം

A) കരുനാഗപ്പള്ളി

B) കായംകുളം

C) കാര്ത്തികപ്പള്ളി

D) ചവറ

Correct Option : B

 


41. ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ ഔദ്യോ ഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആര്

A) എ.കെ.ജി

B) രാം സുഭഗ് സിംഗ്

C) ) സി.എം.സ്റ്റീഫന്

D) വൈ.ബി.ചവാന്

Correct Option : B

 


42. ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി ദ്വിമണ് ഡല നിയമനിര്മ്മാണ സഭ നിലവില് വന്നത് ഏത് നിയമ പ്രകാരമാണ്

A) മിന്റോ മോര്ലി

B) ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ്ഇന്ത്യാ ആക്ട് 1858

C) മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോര്ഡ്

D) ഇന്ത്യന് കൗണ്സില് നിയമം

Correct Option : C

 


43. ഇരുപതിനപരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി

A) രാജീവ്ഗാന്ധി

B) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

C) മൊറാര്ജി ദേശായ്

D) നരസിംഹറാവു

Correct Option : B

 


44. ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെന്സിങിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?

A) ബംഗളൂരു

B) അഹമ്മദാബാദ്

C) ഹൈദരാബാദ്

D) ഡെറാഡൂണ്

Correct Option : D

 


45. കൂനന്കുരിശ് സത്യം നടന്ന വര്ഷം

A) 1659

B) 1653

C) 1600

D) 1599

Correct Option : B

 


46. കേരളം സമ്പൂര്ണ്ണ നോക്കുകൂലി രഹിത സംസ്ഥാനമായത് എന്ന്

A) 2018 മേയ് 1

B) 2019 ജനുവരി 1

C) 2018 ജനുവരി 1

D) 2018 ആഗസ്റ്റ് 1

Correct Option : A

 


47. 2018 ലെ ട്വന്റി - ട്വന്റി വനിതാ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കള്

A) വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്

B) ഇന്ത്യ

C) ഓസ്ട്രേലിയ

D) ഇംഗ്ലണ്ട്

Correct Option : C

 


48. മികച്ച നടിക്കുള്ള 49-ാ മത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ് കാരം ലഭിച്ചത്

A) മഞ്ചുവാര്യര്

B) ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

C) നിമിഷാ സജയന്

D) അപര്ണാ ബാലമുരളി

Correct Option : C

 


49. 2019 ല് 100-ാം വാര്ഷികം ആഘോ ഷിക്കുന്ന കുമാരനാശാന്റെ ഖണ്ഡ കാവ്യം

A) വീണപൂവ്

B) കരുണ

C) ലീല

D) ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത

Correct Option : D

 


50. 2018 ലെ മിസ് വേള്ഡ് കിരീടം ചൂടിയ വനേസ പോണ്സ് ഡി ലിയോണ് ഏത് രാജ്യക്കാരി യാണ്

A) പ്യൂര്ട്ടോറിക്ക

B) സ്പെയിന്

C) ഫ്രാന്സ്

D) മെക്സിക്കോ

Correct Option : D

 


51. ഗാല്വനൈസേഷന് ചെയ്യാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം

A) അലുമിനിയം

B) സിങ്ക്

C) സില്വര്

D) പൊട്ടാസ്യം

Correct Option : B

 


52. മരതകത്തിന്റെ രാസനാമം

A) ബെറീലിയം അലുമിനിയം സള്ഫേറ്റ്

B) ബെറീലിയം മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്

C) ബെറീലിയം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്

D) ബെറീലിയം ഹൈഡ്രജന് സിലിക്കേറ്റ്

Correct Option : C

 


53. ഐശ്ചിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം

A) സെറിബ്രം

B) സെറിബെല്ലം

C) മെഡുല്ലഒബ്ളാംഗേറ്റ

D) ഹൈപ്പോതലാമസ്

Correct Option : A

 


54. കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി

A) അമിലേസ്

B) പെപ്സിന്

C) ലിപേസ്

D) റെനിന്

Correct Option : C

 


55. ലോകസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്ന വര്ഷം

A) 1952 ജനുവരി 26

B) 1952 ഏപ്രില് 17

C) 1952 മെയ് 13

D) 1954 മെയ് 14

Correct Option : C

 


56. ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്

A) ആര്ട്ടിക്കിള് 110

B) ആര്ട്ടിക്കിള് 112

C) ആര്ട്ടിക്കിള് 123

D) ആര്ട്ടിക്കിള് 116

Correct Option : B

 


57. അന്തരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്ദ്കുമാര് നരേന്ദ്രമോദി ഗവണ്മെന്റില് ഏത് വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു വഹിച്ചത്

A) കൊമേഴ്സ് & ഇന്ഡസ്ട്രി

B) സയന്സ് & ടെക്നോളജി

C) പാര്ലമെന്ററി അഫയേഴ്സ്

D) ഷിപ്പിംഗ്

Correct Option : C

 


58. 9-ാമത് ദേശീയ അവയവദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവയവദാനത്തില് മികച്ച സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടു ക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനം

A) കേരളം

B) തമിഴ്നാട്

C) കര്ണാടക

D) ഗോവ

Correct Option : B

 


59. 2018 ഡേവിസ് കപ്പ് ടെന്നിസ് ടൂര്ണ്ണമെന്റ് വിജയികള്

A) ഫ്രാന്സ്

B) ചിലി

C) ക്രൊയേഷ്യ

D) റഷ്യ

Correct Option : C

 


60. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടിസം ടൗണ്ഷിപ്പ് നിലവില് വരാന് പോകുന്ന സംസ്ഥാനം

A) കേരളം

B) ജാര്ഖണ്ഢ്

C) ബംഗാള്

D) സിക്കിം

Correct Option : C

 


61. Mr.Shiva ...... a talk at the meeting.C

A) made

B) did

C) is making

D) gave

Correct Option : D

 


62. Neither Mr.Raj nor his children ....... to the movies.

A) goes

B) go

C) are going

D) were going

Correct Option : B

 


63. Many students indulged ..... malpractice.

A) on

B) with

C) out

D) in

Correct Option : D

 


64. I am not crazy, .......?

A) am I

B) aren`t I

C) am I not

D) isn`t it

Correct Option : A

 


65. She is ......... colleague of mine.

A) am

B) the

C) a

D) one

Correct Option : C

 


66. I was watching the television. While they ........ outside,

A) had been playing

B) was playing

C) were playing

D) are playing

Correct Option : C

 


67. Anil is the ....... of my three sons.

A) eldest

B) elder

C) oldest

D) older

Correct Option : A

 


68. The opposite of `conservative` is

A) orthodox

B) labour

C) liberal

D) democratic

Correct Option : C

 


69. `Carpe diem` means:

A) enjoy the present day

B) best day

C) unrestricted authority

D) hated thing

Correct Option : A

 


70. Which of the following cannot have `a bunch` as collective noun.

A) flowers

B) keys

C) grapes

D) people

Correct Option : D

 


71. മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശവും പ്രബലനവും അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളായി സ്വീക രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദ്ധ്യായ ന സമ്പ്രദായമാണ്?

A) മോഡ്യൂള്

B) ക്രമബദ്ധാനുദ്ദേശം

C) പദ്ധതി രീതി

D) ഡാള്ട്ടണ് പദ്ധതി

Correct Option : B

 


72. ഗസ്റ്റാള്ട്ടിന്റെ പഠനതത്വപ്രകാരം സാഹചര്യങ്ങളെ:

A) ഭാഗങ്ങളായി കാണുന്നു

B) മുഴുവനായി കാണുന്നു

C) കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല

D) തുടക്കത്തില് മാത്രം ശ്രദ്ധക്കുന്നു

Correct Option : B

 


73. ആശയ സമ്പാദനരീതി ആവിഷ് കരിച്ചത്?

A) പിയാഷെ

B) വൈഗോഡ്സ്കി

C) ബ്രൂണര്

D) ഫ്രോയ്ഡ്

Correct Option : C

 


74. മനുഷ്യരെ അന്തര്മുഖന് എന്നും ബഹിര്മുഖന് എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ച് വ്യക്തിത്വ പഠനം നടത്തിയ മന:ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്:

A) ഷെല്ഡണ്

B) ക്രെഷ്മര്

C) സ്പ്രാങ്ങര്

D) കാള്വയുങ്

Correct Option : D

 


75. 2001 ല് കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് നടപ്പി ലാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി?

A) ഡി.പി.ഇ.പി

B) എസ്.എസ്.എ

C) എം.എല്.എം

D) ക്യു.ഐ.പി

Correct Option : B

 


76. മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങള് രേഖ പ്പെടുത്താനുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ലേറ്റാ ണ് മനസ് എന്ന് അഭിപ്രായ പ്പെട്ടത്?

A) കൊമ്നിയസ്

B) ഫ്രൊബല്

C) ജോണ്ഡ്യൂയി

D) ജോണ്ലോക്ക്

Correct Option : D

 


77. ശാസ്ത്രപ്രദര്ശനത്തില് വസ്തുവിനെ വിലയിരുത്തേണ്ട മാനദ്ണഡം

A) സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം

B) ശില്പചാതുരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്

C) ശാസ്ത്രീയ സമീപനം

D) ആകര്ഷകത

Correct Option : C

 


78. അഭിമുഖ സംഭാഷണം ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത്

A) പഠന നിലവാരം അളക്കുന്നതിന്

B) മനോഭാവം അളക്കുന്നതിന്

C) ബുദ്ധി അളക്കുന്നതിന്

D) ഓര്മ്മ അളക്കുന്നതിന്

Correct Option : B

 


79. സമ്മാനത്തിനു വേണ്ടിമാത്രം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അഭിപ്രേരകം

A) ആഗന്തുകം

B) അന്തസ്ഥം

C) സാമാന്യം

D) പരിണാമം

Correct Option : A

 


80. ത്രിമാന രൂപശോധകത്തിന്റെ വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്നത്

A) പദപരിചയശോധകം

B) പൊതുവിവരശോധകം

C) സാമാന്യാശയ ഗ്രഹണ ശോധകം

D) സംഖ്യാചിഹ്ന ശോധകം

Correct Option : C

 


81. `ശിശുക്കള് അഗ്രനിലവാരങ്ങളില് നിന്നു ശരാശരിയിലേക്കു നീങ്ങു ന്നു` എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയ മം ഏത് ?

A) വിചല നിയമം

B) പരിസ്ഥിതി നിയമം

C) പ്രത്യാവര്ത്തന നിയമം

D) പാരമ്പര്യ നിയമം

Correct Option : C

 


82. ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം:

A) ലോകവ്യാപാര സൗഹാര്ദ്ദം

B) അന്തരാഷ്ട്ര കച്ചവട പ്രോത്സാഹനം

C) വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങള് നീക്കി അന്തരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തല്

D) വ്യാപാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കല്

Correct Option : C

 


83. ഫീല്ഡ് തീയറി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്

A) ഭൗതിക ചുറ്റുപാടുകള്ക്ക്

B) സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകള്ക്ക്

C) മന:ശാസ്ത്രപരമായ ചുറ്റുപാടുകള്ക്ക്

D) മുകളില് പറഞ്ഞ മൂന്നുസാഹചര്യങ്ങള്ക്കും

Correct Option : D

 


84. മോണ്ടിസോറി വിദ്യാലയത്തില് പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പ്രായം

A) മൂന്നു വയസ്സുമുതല് ഒമ്പതു വയസ്സുവരെ

B) രണ്ടു വയസ്സുമുതല് എട്ടരവ യ സ്സുവരെ

C) രണ്ടര വയസ്സുമുതല് ഏഴുവയസ്സു വരെ

D) രണ്ടു വയസ്സുമുതല് എട്ടു വയസ്സുവരെ

Correct Option : C

 


85. അനേകം ഉദാഹരണങ്ങള് പരിശോധിച്ച് ഒരു സാമാന്യ തത്ത്വത്തില് എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയാണ്

A) അപഗ്രഥന രീതി

B) ആഗമന രീതി

C) ഉദ്ഗ്രഥന രീതി

D) നിഗമന രീതി

Correct Option : B

 


86. വില്യം വൂണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്

A) ആധുനിക പരീക്ഷണ മന:ശാ സ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്

B) അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തത്തി ന്റെ പിതാവ്

C) ബുദ്ധി അളക്കുന്ന രീതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു

D) ഗെസ്റ്റാള്ട്ട് മന:ശാസ്ത്രത്തി ന് ജന്മം നല്കി

Correct Option : A

 


87. താഴെ പറയുന്നവയില് പ്രയുക്ത മന:ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരുദാഹരണമാണ്

A) പാരമ്പര്യ മന:ശാസ്ത്രം

B) വിദ്യാഭ്യാസ മന:ശാസ്ത്രം

C) അപസാമാന്യ മന:ശാസ്ത്രം

D) കേവല മന:ശാസ്ത്രം

Correct Option : B

 


88. ബോധന നൈപുണികള് വികസി പ്പിക്കുന്നതിന് അവലംബിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി യാണ്:

A) മൈക്രോ അധ്യാപനം

B) ക്രിയാഗവേഷണം

C) ശാസ്ത്രീയ രീതി

D) സംഘ അധ്യാപനം

Correct Option : A

 


89. ഒരു സമചതുരത്തിന് വിസ്തീര്ണ്ണം 36cm^2 ഉണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും

A) 12cm

B) 24cm

C) 6cm

D) 36cm

Correct Option : B

 


90. ദാസന്റെയും വിജയന്റെയും ശമ്പളം 3:5 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. ദാസന് 6000 രൂപ ശമ്പളമുണ്ടെ ങ്കില് വിജയന്റെ ശമ്പളമെന്തായി രിക്കും?

A) 3600 രൂപ

B) 7200 രൂപ

C) 10000 രൂപ

D) 10200 രൂപ

Correct Option : C

 


91. തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം 195 ആണെങ്കില് അവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്

A) 15

B) 5

C) 13

D) 3

Correct Option : C

 


92. ഒരു ഹെക്ടര് = .......... മീറ്റര്2

A) 100

B) 10000

C) 100000

D) 1000

Correct Option : B

 


93. രാധ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും നേരെ വടക്കോട്ട് 3 കി.മീ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 4 കി.മീ. സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കി.മീ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 2കി.മീ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാല് രാധ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെയായിരിക്കും?

A) 2 കി.മീ

B) 3 കി.മീ

C) 4 കി.മീ

D) 6 കി.മീ

Correct Option : A

 


94. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയില് ഒറ്റ യാനാര്

A) 24

B) 34

C) 54

D) 64

Correct Option : D

 


95. 1 ന്റെ 0.1% എത്ര

A) 1

B) 0.1

C) 0.01

D) 0.001

Correct Option : D

 


96. ഒരു ക്ലോക്കില് 4.30 ന് മണിക്കൂര് സൂചിയുടെയും മിനിട്ട് സൂചി യുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണളവ്

A) 60degree

B) 30degree

C) 45degree

D) 90degree

Correct Option : C

 


97. പൂവ് : പൂന്തോട്ടം : : പണം : ?

A) കാഷ്യര്

B) മുതലാളി

C) ഗവണ്മെന്റ്

D) ബാങ്ക്

Correct Option : D

 


98. റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ഭാസ്കരന്, പറയുന്നു `അയാള് എന്റെ അച്ഛന്റെ മകളുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാകുന്നു.` എങ്കില് ഭാസ്കരന്റെ ആരായി രിക്കും അയാള്

A) അമ്മാവന്

B) സഹോദരന്

C) മുത്തച്ഛന്

D) അച്ഛന്

Correct Option : A

 


99. 30 പേരുള്ള ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് രമയുടെ സ്ഥാനം മുകളില് നിന്ന് പത്ത് ആണെങ്കില് താഴെ നിന്ന് അവളുടെ സ്ഥാനം എന്ത്?

A) 19

B) 21

C) 25

D) 17

Correct Option : B

 


100. ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ഒരു ആന്തരകോണ് 1620 ആയാല് അതിന് എത്ര വശങ്ങള് ഉണ്ട്.

A) 20

B) 15

C) 18

D) 25

Correct Option : A

Featured Post