LP UP MODEL PAPER 7

1. മലമ്പുഴ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ്

A) ഭാരതപ്പുഴ

B) പെരിയാര്

C) കുന്തിപ്പുഴ

D) ചാലിയാര്

Correct Option : A

 


2. ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്ക്ക് ഷണ്മുഖ ദാസന് എന്ന പേര് നല്കിയതാര്

A) കുമാരനാശാന്

B) ശ്രീനാരായണ ഗുരു

C) അയ്യങ്കാളി

D) തൈക്കാട് അയ്യ

Correct Option : D

 


3. ബംഗാള് വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി

A) കാനിങ് പ്രഭു

B) ഡല്ഹൗസി

C) റിപ്പണ് പ്രഭു

D) കഴ്സണ് പ്രഭു

Correct Option : D

 


4. ഭരണഘടനാഭേദഗതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന കടമെടുത്ത രാജ്യം

A) അമേരിക്ക

B) ബ്രിട്ടണ്

C) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

D) കാനഡ

Correct Option : C

 


5. രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷന് ആര്

A) പ്രസിഡന്റ്

B) സ്പീക്കര്

C) ഗവര്ണര്

D) വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

Correct Option : D

 


6. കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

A) ദാദാഭായി നവറോജി

B) ഗാന്ധിജി

C) പട്ടാഭിസീതാരാമയ്യ

D) സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേല്

Correct Option : C

 


7. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കാണ്ട്ല തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

A) മഹാരാഷ്ട്ര

B) ഗുജറാത്ത്

C) തമിഴ്നാട്

D) പശ്ചിമബംഗാള്

Correct Option : B

 


8. രാജ്യത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്ന- തിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ്

A) 25

B) 23

C) 21

D) 18

Correct Option : C

 


9. നീലയും ചുവപ്പും കൂടിച്ചേരുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ്

A) സിയാന്

B) മജന്ത

C) പിങ്ക്

D) മഞ്ഞ

Correct Option : B

 


10. ഇന്ത്യന് രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തതാരാണ്

A) കിരണ് കുമാര്

B) ഉദയകുമാര്

C) രാംകുമാര്

D) പ്രദീപ് സാഥെ

Correct Option : B

 


11. ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

A) വയനാട്

B) പാലക്കാട്

C) ഇടുക്കി

D) തൃശ്ശൂര്

Correct Option : D

 


12. സിഖ് തീവ്രവാദികളെ അമൃത്സര് സുവര്ണ ക്ഷേത്രത്തില് നിന്നു പുറത്താക്കാന് ഇന്ത്യന് സേന 1984 ല് നടത്തിയ സൈനിക നീക്കം

A) ഓപ്പറേഷന് ബ്ലൂസ്റ്റാര്

B) . ഓപ്പറേഷന് വിജയ്

C) ഓപ്പറേഷന് പൂര്ണ

D) . ഓപ്പറേഷന് ശക്തി

Correct Option : A

 


13. ആഗാഖാന് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

A) ക്രിക്കറ്റ്

B) ഹോക്കി

C) ഫുട്ബോള്

D) ടെന്നീസ്

Correct Option : B

 


14. തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ലാസിക്കല് നൃത്തരൂപമാണ്

A) കുച്ചുപ്പുടി

B) മോഹിനിയാട്ടം

C) ഭരതനാട്യം

D) ഒഡിസ്സി

Correct Option : C

 


15. ഉപ്പിന്റെ രാസനാമം

A) സോഡിയം കാര്ബണേറ്റ്

B) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

C) സോഡിയം ബൈ കാര്ബണേറ്റ്

D) .സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്

Correct Option : B

 


16. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി

A) ഗുരുശിഖര്

B) ആനമുടി

C) നീലഗിരി

D) എവറസ്റ്റ്

Correct Option : B

 


17. കേരളത്തില് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ്

A) കറുത്ത മണ്ണ്

B) എക്കല് മണ്ണ്

C) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്

D) ചുവന്ന മണ്ണ്

Correct Option : C

 


18. ലെന്സിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ്

A) വാട്ട്

B) ജൂള്

C) കാന്ഡല

D) ഡയോപ്റ്റര്

Correct Option : D

 


19. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായി- ക്കുന്ന വിറ്റാമിന്

A) വിറ്റാമിന് എ

B) വിറ്റാമിന് കെ

C) വിറ്റാമിന് ഡി

D) വിറ്റാമിന് സി

Correct Option : B

 


20. കൃത്രിമ മഴയുണ്ടാക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു

A) കോപ്പര് സള്ഫേറ്റ്

B) അലുമിനീയം സള്ഫേറ്റ്

C) സില്വര് അയൊഡൈഡ്

D) സില്വര് ബ്രോമൈഡ്

Correct Option : C

 


21. പുന്നപ്ര - വയലാര് സമരം നടന്ന വര്ഷം

A) 1940

B) 1942

C) 1945

D) 1946

Correct Option : D

 


22. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ `രണ്ടാം ബുദ്ധന്` എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി

A) നടരാജഗുരു

B) ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

C) ആഗമാനന്ദന്

D) ഫാദര് വടക്കന്

Correct Option : B

 


23. പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്രനിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി

A) റിപ്പണ് പ്രഭു

B) ഹാര്ഡിഞ്ച്

C) ലിട്ടണ് പ്രഭു

D) കഴ്സണ് പ്രഭു

Correct Option : C

 


24. ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയില് എത്ര ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത്

A) 11

B) 8

C) 12

D) 10

Correct Option : C

 


25. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആര്

A) ചിത്തിര തിരുനാള്

B) . ഉള്ളൂര്. എസ്. പരമേശ്വരയ്യര്

C) സി. കേശവന്

D) എ.ആര്. രാജരാജവര്മ്മ

Correct Option : B

 


26. ഇന്ത്യ പുത്തന് സാമ്പത്തികനയം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ്

A) ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു

B) ഇന്ദിരാഗാന്ധി

C) പി.വി. നരസിംഹറാവു

D) . മന്മോഹന് സിങ്

Correct Option : C

 


27. ഇന്ത്യയില് നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത്

A) കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി

B) ലക്കഡവാല കമ്മിറ്റി

C) രാജചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി

D) അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

Correct Option : C

 


28. ആന്റമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏത്

A) ലിറ്റില് ആന്റമാന്

B) നോര്ത്ത് ആന്റമാന്

C) റോസ് ഐലന്റ്

D) സൗത്ത് ആന്റമാന്

Correct Option : B

 


29. `ധവള വിപ്ലവം` എന്തിന്റെ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടി- രിക്കുന്നു

A) മുട്ട

B) പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്

C) പാല്

D) മത്സ്യം

Correct Option : C

 


30. ആറ്റത്തിലെ ഭാരം കൂടിയ കണം ഏത്

A) പ്രോട്ടോണ്

B) ഇലക്ട്രോണ്

C) ന്യൂട്രോണ്

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

Correct Option : C

 


31. അടിയന്തര ഹോര്മോണ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്

A) ഇന്സുലിന്

B) തൈമോസിന്

C) വാസോപ്രസിന്

D) അഡ്രിനാലിന്

Correct Option : D

 


32. അന്തരീക്ഷ വായുവില് ഏറ്റവും കൂടുതല് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം

A) ഓക്സിജന്

B) ഹൈഡ്രജന്

C) നൈട്രജന്

D) സിലിക്കണ്

Correct Option : C

 


33. അന്തരീക്ഷ മര്ദ്ദം അളക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം

A) ബാരോമീറ്റര്

B) തെര്മോമീറ്റര്

C) ലാക്ടോമീറ്റര്

D) അള്ട്ടിമീറ്റര്

Correct Option : A

 


34. ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണസഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചതെന്ന്

A) 1949 ജനുവരി 26

B) 1949 നവംബര് 26

C) 1950 ജനുവരി 26

D) 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15

Correct Option : B

 


35. 1907 - ല് മാഡം ഭിക്കാജി കാമ ഇന്ത്യന് ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്തിയത് ഏത് വിദേശ രാജ്യത്തായിരുന്നു

A) ജര്മ്മനി

B) ഇംഗ്ലണ്ട്

C) ഫ്രാന്സ്

D) അമേരിക്ക

Correct Option : A

 


36. സൂര്യനില് നിന്നും ഏറ്റവും അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഏത്

A) യുറാനസ്

B) ശുക്രന്

C) ബുധന്

D) നെപ്റ്റ്യൂണ്

Correct Option : D

 


37. ശങ്കരാചാര്യര് ഋഗ്വേദ പ്രചാരണ- ത്തിനായി എവിടെയാണ് ഗോവര്ധന മഠം സ്ഥാപിച്ചത്

A) ശൃംഗേരി

B) പുരി

C) ബദരീനാഥ്

D) ദ്വാരക

Correct Option : B

 


38. ഏത് വര്ഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൊല്ക്കത്തയില് നിന്നും ഡല്ഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്

A) 1921

B) 1906

C) 1911

D) 1916

Correct Option : C

 


39. വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

A) തൃശ്ശൂര്

B) കൊണ്ടോട്ടി

C) തിരുവനന്തപുരം

D) ചെമ്പുകാവ്

Correct Option : C

 


40. ഇന്ത്യന് ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കിയതാര്

A) എം.എന് റോയ്

B) എം. വിശ്വേശ്വരയ്യ

C) ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു

D) ഗാന്ധിജി

Correct Option : A

 


41. `പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാന്` എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി

A) ലിയാഖത്ത് അലി ഖാന്

B) മുഹമ്മദലി ജിന്ന

C) സുല്ഫിക്കര് അലി ഭൂട്ടോ

D) മൗലാനാ അബുള് കലാം ആസാദ്

Correct Option : B

 


42. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാര്ട്ടൂണ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം

A) കായംകുളം

B) തൃശ്ശൂര്

C) തൃപ്പൂണിത്തുറ

D) കൊല്ലം

Correct Option : A

 


43. സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നും 1.5 മീറ്റര് താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം

A) കുട്ടനാട്

B) ചേര്ത്തല

C) പാലക്കാട്

D) കൊച്ചി

Correct Option : A

 


44. കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്

A) ഭവാനി

B) പാമ്പാര്

C) കബനി

D) പമ്പ

Correct Option : C

 


45. ഇഗ്നോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ

A) ന്യൂഡല്ഹി

B) മുംബൈ

C) കൊല്ക്കത്ത

D) ചെന്നൈ

Correct Option : A

 


46. നിലവിലെ കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ചെയര്മാന് ആര്

A) പി. സുരേഷ്

B) ആന്റണി ഡൊമനിക്ക്

C) ഡോ. പി.കെ. ജമീല

D) എം.പി. ദിനേശ്

Correct Option : B

 


47. 2018 - ലെ മാന് ബുക്കര് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നോവല് ഏത്

A) ലിങ്കണ് ഇന് ദ് ബര്ഡോ

B) ദ ഇംഗ്ലീഷ് പേഷ്യന്റ്

C) മില്ക്ക് മാന്

D) ഫ്ളൈറ്റ്സ്

Correct Option : C

 


48. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യInsect Museumനിലവില് വന്ന സംസ്ഥാനം

A) കേരളം

B) തമിഴ്നാട്

C) കര്ണാടക

D) രാജസ്ഥാന്

Correct Option : B

 


49. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഗ്ലാസ്സ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാജ്യം

A) അമേരിക്ക

B) ജപ്പാന്

C) ചൈന

D) റഷ്യ

Correct Option : C

 


50. കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂര്ണ യോഗ ഗ്രാമം

A) പാറശ്ശാല

B) കുന്നന്താനം

C) തൊടുപുഴ

D) പോത്താനിക്കാട്

Correct Option : B

 


51. പിടിയരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ നവോത്ഥാന നായകന്

A) ശ്രീനാരായണഗുരു

B) ചാവറ അച്ഛന്

C) അയ്യന്ങ്കാളി

D) തൈയ്ക്കാട് അയ്യ

Correct Option : B

 


52. പീലിബട്ട് ടൈഗര് റിസര്വ്വ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

A) മധ്യപ്രദേശ്

B) ബീഹാര്

C) ഒഡീഷ

D) ഉത്തര്പ്രദേശ്

Correct Option : D

 


53. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാഡി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നദി

A) പമ്പ

B) പെരിയാര്

C) ഭാരതപ്പുഴ

D) ചാലിയാര്

Correct Option : A

 


54. കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമി

A) വയനാട്

B) നീലഗിരി

C) ആനമുടി

D) അഗസ്ത്യാര്കൂടം

Correct Option : A

 


55. കാശ്മീരിലെ നിയമസഭ കാലാവധി എത്ര വര്ഷം

A) 6

B) 5

C) 4

D) 10

Correct Option : A

 


56. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുക രഹിത ഗ്രാമം

A) കൂളിമാട്

B) പനമരം

C) ഉടുമ്പന്നൂര്

D) വരവൂര്

Correct Option : B

 


57. സോണാറില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം

A) അള്ട്രാവയലറ്റ്

B) അള്ട്രാസോണിക്

C) ഇന്ഫ്രാറെഡ്

D) അള്ട്രാറെഡ്

Correct Option : B

 


58. മഷിക്കറ മായ്ക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്

A) നൈട്രിക് ആസിഡ്

B) സിട്രിക് ആസിഡ്

C) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

D) മാലിക് ആസിഡ്

Correct Option : C

 


59. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ്

A) 0.08

B) 0.05

C) 0.01

D) 0.03

Correct Option : D

 


60. ഓസോണ് പാളിയുടെ നിറം

A) ഇളം നീല

B) നിറമില്ല

C) വെള്ള

D) ഇളം പച്ച

Correct Option : A

 


61. Plural form of `Pantry`

A) Pantries

B) Pantrys

C) Pantryes

D) Pantris

Correct Option : A

 


62. If you had lived close by, ..........

A) I would have visited you

B) I would visit you

C) I will visit you

D) I could visit you

Correct Option : A

 


63. Mathematics ............ a useful subject

A) is

B) are

C) have

D) had

Correct Option : A

 


64. The water is slowly coming out, ......... ?

A) is it ?

B) isn`t it ?

C) did it ?

D) didn`t it ?

Correct Option : B

 


65. This is ......... unusual matter

A) an

B) the

C) a

D) of

Correct Option : A

 


66. Opposite of the word `conceal` is:

A) close

B) reveal

C) open

D) discover

Correct Option : B

 


67. Synonym of `liberal` is

A) loving

B) tolerant

C) generous

D) discover

Correct Option : C

 


68. `Horse` is to `mare` as `ram` is to .....

A) ewe

B) hen

C) cow

D) bitch

Correct Option : A

 


69. Let`s meet him ......... ?

A) can we

B) can`t we

C) do we

D) shall we

Correct Option : D

 


70. മാത്തറ്റിക്സ് എന്ന പരിക്രമണ ബോധത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

A) തോമസ് എഫ് ഗില്ബര്ട്ട്

B) എഫ് സ്കിന്നര്

C) റോബര്ട്ട് മേജര്

D) മോര്മന് എ. ക്രൗഡര്

Correct Option : A

 


71. ആഗമനരീതിയില് ബോധനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതിയാണ്

A) പി.എസ്.സി.എസ്. കരിക്കുലം

B) നഫില്ഡ് കെമിസ്ട്രി

C) കെംസ്റ്റഡി സീരിസ്

D) സി.ബി.എ. കെമിസ്ട്രി

Correct Option : C

 


72. വസ്തുനിഷ്ടത ഏറ്റവും കുറ ഞ്ഞതും ആത്മനിഷ്ഠത കൂടിയ തുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്

A) ബഹുവികല്പചോദ്യങ്ങള്

B) ഹ്രസ്വോത്തര മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്

C) വാസ്തവാവാസ്തവ പ്രസ്താവന ചോദ്യങ്ങള്

D) ഉപന്യാസമാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്

Correct Option : D

 


73. പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ശോധകങ്ങളുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം ?

A) കുട്ടികളുടെ ഭാവി പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കുക

B) കുട്ടികളുടെ നേട്ടങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുക

C) കുട്ടികളുടെ കഴിവു കേടുകള് മനസ്സിലാക്കുക

D) കുട്ടികള്ക്ക് പ്രോത്സാ ഹനം നല്കുക

Correct Option : A

 


74. അഭിരുചി മനോഭാവം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനുപയോഗിക്കാ വുന്ന ഒരു മാര്ഗ്ഗമാണ്

A) ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

B) എഴുത്തുപരീക്ഷ

C) നിഗമനം

D) സോഷ്യോഗ്രാം

Correct Option : A

 


75. ശാസ്ത്രീയമനോഭാവം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ സ്പഷ്ടീകരണമാണ്

A) താരതമ്യം ചെയ്യല്

B) വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കല്

C) പ്രവചിക്കല്

D) അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാവല്

Correct Option : D

 


76. പഠനാസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ട മാണ്

A) മോഡലുകള്

B) സ്പെസിമെനുകള്

C) സിംബലുകള്

D) റെപ്ളിക്ക

Correct Option : C

 


77. ബര്ട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്1.Q.85 ല് കുറവായ കുട്ടികള് അറിയപ്പെ ടുന്നത്

A) ബുദ്ധിമാന്മാര്

B) സമര്ത്ഥന്

C) പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവര്

D) മാനസിക വിമതര്

Correct Option : C

 


78. ബുദ്ധിയുടെ പിതാവ്- എന്നറിയ പ്പെടുന്നത്

A) റൂസ്സോ

B) ആല്ഫ്രഡ് ബിനെ

C) ഡോ.ജോണ്സ്

D) തോണ്ഡെക്ക്

Correct Option : B

 


79. സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് സെക്യൂ ലര് ആയിരിക്കണം എന്ന നിര്ദ്ദേശം വച്ച രേഖ

A) വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്

B) കോത്താരി കമ്മീഷന്

C) രാധാകൃഷ്ണന് കമ്മീഷന്

D) സാര്ജന്റ് റിപ്പോര്ട്ട്

Correct Option : A

 


80. നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടുന്ന തിനുവേണ്ടി നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട സ്വയംപര്യാ പ്തമായ ബോധന യൂണിറ്റു കളാണ്

A) ക്രമബദ്ധാനുദേശം

B) കെല്ലര് പദ്ധതി

C) ഡാള്ട്ടന്പ്ലാന്

D) മോഡ്യൂള്

Correct Option : D

 


81. തിരക്കിട്ട സംഘചര്ച്ചകളിലൂടെ പ്രത്യേക ആസൂത്രണം കൂടാതെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി സംഘ ടിപ്പിക്കുന്ന യോഗമാണ്

A) പ്രശ്നപരിഹരണ രീതി

B) ബസ് സെക്ഷന്

C) സുശിക്ഷിതാഭ്യാസന രീതി

D) സാമൂഹ്യവല്കൃത രീതി

Correct Option : B

 


82. മന:ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതിയില് ഉള്ള അപഗ്രഥനം തുടങ്ങിവെച്ചത്?

A) വില്ഹംവുണ്ട്

B) ഇ.എച്ച്.വെബര്

C) ജെ.ബി.വാട്സണ്

D) മാക്സ് വെര്ത്തിമര്

Correct Option : B

 


83. ത്വരണപ്രോന്നമനം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ1.Q. എത്ര ?

A) 110 ആയിരിക്കും

B) 120-ല് കൂടുതലായിരിക്കും

C) 135-ല് കൂടുതലായിരിക്കും

D) 100-ല് കൂടുതലായിരിക്കും

Correct Option : C

 


84. ജീന് പിയാഷെയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാ രം അമൂര്ത്തചിന്ത സാധ്യമാകുന്ന വികസനഘട്ടം ഏത്

A) രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം

B) ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം

C) ഇന്ദ്രിയശ്ചാലകഘട്ടം

D) മനോവ്യാപാരപൂര്വ്വഘട്ടം

Correct Option : B

 


85. സംഖ്യാശേഷി അളക്കാന് സ ഹായകമായ ടെസ്റ്റ്?

A) ജനറല് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി

B) ഡിഫറന്ഷ്യല് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്

C) മിനസോട്ട മാനുവല് ടെക്സ്റ്റിരിറ്റി ടെസ്റ്റ്

D) ഫിംഗര് ടെക്സ്റ്റിരിറ്റി ടെസ്റ്റ്

Correct Option : B

 


86. ബഹുമുഖാഭിരുചി അളക്കാനു ള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും അധികം അംഗീകാരം ഉള്ളത്?

A) ഡിഫറന്ഷ്യല് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂ ഡ് ടെസ്റ്റ്

B) ജനറല് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്

C) മിനസോട്ട ക്ലറിക്കല് ടെസ്റ്റ്

D) കായികക്ഷമതാഭിരുചി ശോധങ്ങള്

Correct Option : B

 


87. പൂര്ണ്ണമായ ഒരു ചിന്താപ്രക്രിയയുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ്

A) പ്രശ്നത്തിന്റെ നിര്വചനം

B) അനുവര്ത്തിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമം

C) വ്യക്തമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്

D) ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളര്ത്തല്

Correct Option : A

 


88. പാഠത്തിലെ അഭ്യാസങ്ങള് ക്ര മീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുവഴി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ സ്വയം അധ്യയ നം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കു ന്ന രീതിയാണ്?

A) പ്രോജക്ട് രീതി

B) നിയന്ത്രിത പഠനം

C) പ്രശ്ന രീതി

D) സാദൃശ്യാനുമാനം

Correct Option : B

 


89. കെ.സി.എഫ്-2005 നെ അടി സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠ്യപദ്ധ തി മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്ന പഠന രീതിയില് പെടാത്തത്:

A) സമ-സംഘ പഠനം

B) സഹവര്ത്തിതപഠനം

C) സഹകരണാത്മകപഠനം

D) ലക്ചര്

Correct Option : D

 


90. ഗോപിയെ ചൂണ്ടി അനിത പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ്. ഗോപിയുടെ ആരാണ് അനിത

A) മകള്

B) ഭാര്യ

C) ഭാര്യ മാതാവ്

D) സഹോദരി

Correct Option : B

 


91. 7,11, 15 ........ എന്ന ശ്രേണിയുടെ 11-ാം പദം എത്ര

A) 37

B) 45

C) 44

D) 47

Correct Option : D

 


92. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം 25000, അവയുടെ ലസാഗു 500. എങ്കില് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഘ എത്ര

A) 100

B) 5

C) 50

D) 250

Correct Option : C

 


93. അര്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ആരം 6 സെ.മീ. എങ്കില് ഈ പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര

A) 72π cm^3

B) 36π cm^3

C) 144π cm^3

D) 288π cm^3

Correct Option : C

 


94. 2, 8, 3, 27, 4, ......... ?

A) 36

B) 28

C) 60

D) 64

Correct Option : D

 


95. `CART` എന്ന പദം`TRAC`എന്നെഴുതാമെങ്കില് `GREAT`എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം

A) TEGARG

B) TAERG

C) TREAG

D) TGREG

Correct Option : B

 


96. ab _ ba _ ab _ b എന്നതില് വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങള് കണ്ടെത്തുക

A) abb

B) aba

C) baa

D) bba

Correct Option : B

 


97. ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം 8:10 ആണെങ്കില് ക്ലോക്കിലെ സമയം എന്ത്

A) 4:50

B) 2:50

C) 1 :50

D) 3:50

Correct Option : D

 


98. `A` 10 മണിക്കൂര്കൊണ്ടും, ``B` 12 മണിക്കൂര് കൊണ്ടും, ``C`` 15 മണിക്കൂര് കൊണ്ടും ചെയ്തു തീര്ക്കുന്ന ജോലി മൂന്നുപേരും കൂടി എത്ര മണിക്കൂര് കൊണ്ട് ചെയ്യും

A) 4

B) 8

C) 2

D) 10

Correct Option : A

 


99. a+ 1/a =3 ആയാല് a^2 + 1/a^2 എത്ര

A) 3

B) 6

C) 9

D) 7

Correct Option : D

 


100. A, B യെക്കാള് ചെറുതും E യെക്കാള് വലുതുമാണ്. E, D യെക്കാള് വലുതാണ്. എങ്കില് ഏറ്റവും ചെറുത് ആരാണ്

A) B

B) A

C) E

D) D

Correct Option : D

Featured Post